Nawigacja

Aktualności

Lekcja z historią i archiwaliami o Błogosławionej Rodzinaie Ulmów

15 września 2023 r. odbyło się spotkanie pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie z nauczycielami i uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim.

Zebrani obejrzeli immersyjną etiudę filmową oraz wystawę „Świadectwo POmocy”, które opowiadają o losach beatyfikowanej 10 września 2023 r. rodziny Ulmów z Markowej.

W czytelni akt jawnych uczniowie i nauczyciele zapoznali się z dokumentacją sądową dotyczącą żandarma niemieckiego Josefa Kokotta, jednego ze sprawców zbrodni na rodzinie Ulmów, a także z dokumentami dotyczącymi okresu II wojny światowej (m.in. oryginalne afisze i obwieszczenia władz niemieckich z okresu II wojny światowej). Pracownicy Oddziałowego Archiwum przedstawili również dokumenty dotyczące pochodzącego
z Sędziszowa Władysława Łabaja, żołnierza  AK obwodu Dębica, który 14 lutego 1952 r. został skazany na karę śmierci i zamordowany  21 marca 1952 r. na Zamku w Rzeszowie.

Naszym Gościom został również przedstawiony projekt „Archiwum Pełne Pamięci” i zaprezentowano dokumenty przekazane przez prywatnych darczyńców. Były to świadectwa szkolne pochodzące z czasów zaboru austriackiego.

Młodzież miała również możliwość zwiedzenia magazynów archiwalnych, gdzie zostały im przedstawione warunki i sposób przechowywania dokumentów, a także metody ich zabezpieczania.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami na lekcje i spotkania archiwalne prowadzone w czytelni OA IPN w Rzeszowie przez pracowników tut. Archiwum (kontakt: archiwum.rzeszow@ipn.gov.pl tel. 17 86 06 057, 17 86 06 006)

do góry