Nawigacja

Aktualności

Prezentacja książki Dionizego Garbacza „Żydzi w Rozwadowie i Stalowej Woli. Czas wojny i okupacji” – Rzeszów, 8 listopada 2022

„Żydzi w Rozwadowie i Stalowej Woli. Czas wojny i okupacji” to tytuł książki autorstwa regionalisty Dionizego Garbacza. Spotkanie autorskie odbyło się 8 listopada 2022 r. w Instytutucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie przy ul. Szopena 23. Moderatorem spotkania była dr hab. Elżbieta Rączy, prof UR, historyk IPN. 

Autor książki, dziennikarz, publicysta, wydawca ze Stalowej Woli pan Dionizy Garbacz opowiadał jak długo trwało zbieranie i przygotowanie materiałów do publikacji, gdzie przeprowadził kwerendy archiwalne, skąd czerpał relację. Jak ważna jest dokładna analiza tematu i wiarygodna treść podczas badania tak trudnego tematu jak relacje polsko-żydowskie, pomoc i zagłada miasta jakim był Rozwadów w większości zamieszkały przez ludność wyznania mojżeszowego. Podjął się tematyki, która odejmuje czas wojny i okupacji oraz Żydów, którzy mieszkali w Rozwadowie. Pokazuje więźniów żydowskiego obozu, jaki Niemcy założyli na obrzeżach miasteczka, sprowadzając tam Żydów z innych miast Małopolski. Więźniowie ci pracowali w przejętych przez Niemców pobliskich stalowowolskich zakładach zbrojeniowych. Z czasem obóz rozwadowski zlikwidowano, a pozostałych więźniów ulokowano w nowym, zorganizowanym na terenie wspomnianych zakładów. Tak Żydzi znaleźli się w Stalowej Woli. Dionizy Garbacz, regionalista, w oparciu o źródła archiwalne sporządził i po raz pierwszy opublikował wykaz nazwisk blisko 900 żydowskich mieszkańców Rozwadowa - ofiar Holocaustu. Ponadto odnalazł nazwiska części więźniów rozwadowskiego obozu i wszystkich - stalowowolskiego. Pokazał też, m.in. poprzez osobiście zebrane przed laty opowieści świadków, relacje Żydów i Polaków, te dobre i te złe, szerzej omawiając niektóre historie.

Wydawcą publikacji jest Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum. Wydanie wsparło Miasto Stalowa Wola, a część fotografii udostępniło Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

 

do góry