Nawigacja

Aktualności

Komunikat Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie dotyczący składania wniosków i udostępniania dokumentów

W związku z ogłoszeniem w dniu 25 marca 2021 r. przez rząd nowych obostrzeń wynikających ze stanu pandemii COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo wnioskodawców i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej informujemy, iż od 29 marca do odwołania. Punkt przyjmowania wniosków będzie czynny wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W sprawie umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu (17) 86 06 001 lub (17) 86 06 002 lub na adres poczty elektronicznej archiwum.rzeszow@ipn.gov.pl

Prosimy, by osobiście składane były wyłącznie wnioski, które tego wymagają ze względu na wymogi ustawowe – w szczególności wnioski o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177).

W wypadku pozostałych rodzajów wniosków, które nie wymagają osobistego ich złożenia w siedzibie IPN, rekomendujemy przesyłanie ich pocztą lub składanie poprzez platformę ePUAP.

Wszystkie formularze wniosków są dostępne pod adresem: https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/archiwa/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w

Udostępnianie akt w czytelni odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Za utrudnienia przepraszamy.

do góry