Nawigacja

Aktualności

X edycja Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” – zgłoś swojego kandydata

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłasza otwarcie X edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Na zgłoszenia czekamy do 25 lipca 2021 roku

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatów do X edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”


Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. 

Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii" uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej".

Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania rzeszowskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie. Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne w załącznikach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lipca 2021 r. Wypełnione formularze można złożyć osobiście w siedzibie oddziału lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów.
 

W Rzeszowie po raz pierwszy tytuł „Świadka Historii” przyznano w 2012 roku, od tego czasu w dziewięciu rzeszowskich edycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymało 58 osób/instytucji.

Zapraszamydo obejrzenia prezentacji dotychczasowych lauratów Nagrody Hnorowej IPN „Świadek Historii” zamieszczonej poniżej. 

 

do góry