Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989” prezentowana w Zakładzie Karnym w Łupkowie

Wystawa „Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989”
 
Ekspozycja jest próbą ukazania najnowszej historii Bieszczad. Wystawa ukazuje życie polityczne, społeczne, gospodarcze i religijne powojennych Bieszczad, ma charakter chronologiczno-tematyczny. Na części palet autorzy umieścili krótkie teksty wprowadzające dotyczące danego tematu z zaznaczeniem najważniejszych problemów i wydarzeń. 
Na uwagę zasługuje fakt, że na wystawie pokazano sporo nieznanych do tej pory zdjęć i dokumentów, które obrazują powojenna historię Bieszczadów. 
Wystawa przybliżyła zebranym trudne tematy, dotyczące m.in. stosunków polsko-ukraińskich oraz wysiedleń. Ponadto przedstawiono problem osadnictwa w Bieszczadach, wielkie inwestycje tego okresu, jak choćby budowa zapory w Solinie, tematy związane z funkcjonowaniem Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w Bieszczadach oraz z podróżowaniem po tym trudnym i często niedostępnym terenie.
Składa się z licznych fotografii, dokumentów, artykułów prasowych oraz obwieszczeń i afiszy. Prezentowany materiał pochodzi z archiwów i zbiorów prywatnych, składa się z licznych fotografii, dokumentów, artykułów prasowych oraz obwieszczeń i afiszy. 
Ramy czasowe ekspozycji obejmują lata 1944–1989, ale zamieszczono również krótki przyczynek na temat historii tych terenów w okresie II wojny światowej. 
Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.  
do góry