Nawigacja

Aktualności

Odszedł na wieczną wartę mjr. Władysław Kamecki ps. „Żuraw”- żołnierz Armii Krajowej, członek Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

Dotarła do nas smutna wiadomość, ze w ostatnim dniu roku 2020, na wieczną warte odszedł mjr Władysław Kamecki ps. „Żuraw”.

Śp. major Władysław Kamecki ps. „Żuraw”, urodził się 9 sierpnia 1923 r. w Kańczudze pow. Przeworsk, woj. lwowskie, gdzie w 1935 ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną. W latach 1936-1939 uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Katowicach, gdzie w 1939 r. złożył małą maturę.

W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał w Kańczudze u swoich rodziców. To tam, w maju 1943 r. został zaprzysiężony do konspiracji na Placówkę AK Kańczuga, Obwód AK Jarosław, Inspektorat AK Przemyśl, Okręg AK Kraków. Służył w Armii Krajowej w okresie od maja 1943 r. do końca lipca 1944 r. W organizacji pełnił funkcję łącznika-kolportera, po przeszkoleniu prowadził wywiad wojskowy i rozprowadzał tajną prasę. W lipcu 1944 r. brał udział w koncentracji do akcji „Burza”, w ramach której Placówka gdzie służył prowadził walkę z oddziałem wycofującej się żandarmerii niemieckiej. Ujawniony w ramach przeprowadzanej akcji „Burza” musiał ukrywać się do sierpnia 1945 r. przed represjami z tytułu przynależności do Armii Krajowej.

Mjr Kamecki był członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, a od 1989 r. pracował społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego. Z upoważnienia Kierownika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z roku 1993 był oddelegowany do pracy w Komicji Weryfikacyjnej działającej w ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego. W ramach prac specjalistycznej komisji jako Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, Odznaczeń i Awansów odznaczał się wielkim zaangażowaniem w sprawach organizacyjnych ŚZŻAK. Z godną podziwu pieczołowitością i oddaniem zajmował się prowadzeniem dokumentacji członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ŚZŻAK. Mimo podeszłego wieku, do kresu swych dni, z pełnym poświęceniem wypełniał podjęte zobowiązania pracy na rzecz ŚZŻAK.

Mjr Kamecki był szczególnie zasłużony dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i z ogromnym oddaniem pielęgnował oraz zachowywał pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej. Z własne inicjatywy opracował autorską mapę Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo” - „Woda” upamiętniającą 136 miejsca pamięci narodowej związanych z działalnością Żołnierzy AK. Dzięki wysiłkowi mjr. Kameckiego prawda o ich heroicznej walce została ocalona i przechowana dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Mapa ta za zgodą mjr Kameckiego jest prezentowana w Sali Tradycji AK i PPP przy 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego i dostępna jest dla każdego zainteresowanego.

Za swoją działalność patriotyczną śp. mjr Władysław Kamecki ps. „Żuraw” został odznaczony: Medalem Wojska Polskiego 15 sierpnia 1948 r. , Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 20 listopada 1991 r., Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 8 września 2015 r. , Krzyżem Armii Krajowej 22 maja 1985 r. , Krzyż Partyzancki 18 kwietnia 1985 r. , Medalem Brązowym za Zasługi dla Obronności Kraju 10 listopada 1980 r. , Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny - 2001 r., Medal „Pro Memoria” 27 października 2005 r. , Medal „Pro Partia” 20 kwietnia 2013 r. , Złotą Odznaką Zasług Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 14 lutego 2004 r. , Medalionem 25-lecia Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - 2016 r., odznaczeniem Pamiątkowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20” 29 maja 2019 r. 

W 2018 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej z dn. 11 listopada 2018 r., w uznaniu zasług za rzecz obronności kraju i kultywowania pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego został mianowany na stopień majora.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia - dyrektor i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Fot. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki

do góry