Nawigacja

Aktualności

Strajk, który doprowadził do powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

  • „Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980 – luty 1981”

29 grudnia 1980 r. w Ustrzykach Dolnych rozpoczął się protest, a 5 stycznia 1981 r. w Rzeszowie rozpoczęła się okupacja siedziby Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. Jednym z postulatów protestujących była rejestracja niezależnego związku zawodowego rolników. Protesty doprowadziły do podpisania tzw. Porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Dwa porozumienia zawarte w lutym 1981 między przedstawicielami komunistycznego rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a protestującymi członkami solidarnościowych, organizacji rolniczych i wspierającymi ich przedstawicielami NSZZ „Solidarność” przyczyniły się do powstania i zarejestrowania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Prezentujemy broszurę wydaną przez IPN Oddział w Rzeszowie „Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980 – luty 1981”.

Została wydana wraz z wystawą, która prezentuje aspekty polskiej polityki rolnej za czasów Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza, ukazuje także rodzącą się pod koniec lat siedemdziesiątych opozycję chłopską oraz powstawanie pierwszych struktur związkowych rolniczej „Solidarności”. Przypomina przebieg protestu ustrzyckiego, jak również strajku okupacyjnego budynku byłej WRZZ w Rzeszowie oraz działania organów bezpieczeństwa wobec strajkujących. W końcowej części wystawy przedstawiono zjazd zjednoczeniowy rolniczych związków zawodowych i powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych, a także dramatyczne wydarzenia, które poprzedziły jego rejestrację.

do góry