Nawigacja

Aktualności

Zmarł Jan Zrajko – współorganizator struktur „Solidarności” rzemieślników w regionie przemyskim

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JANA ZRAJKO z Przemyśla. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 września 2020 r. o godz. 11.00 - msza święta w Archikatedrze, po której doczesne szczątki zostaną złożone na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. 


Zrajko Jan Mieczysław, ur. 4 VI 1945 w Korzeńcu k. Birczy. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Przemyślu (1967), Studium Nauczycielskie w Gliwicach (1973). 1969–1979 nauczyciel zawodu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Przemyślu, 1979–2001 właściciel Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego, Krajowego, Produkcji i Usług (branża tworzywa sztuczne). 1976–1979 w PZPR. 1980–1981 współorganizator struktur „S” rzemieślników w woj. przemyskim. Od wiosny 1981 przew. Prezydium Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Indywidualnego Rzemiosła Przemyśla i Województwa Rzeszowskiego. 25 X 1980–5 XII 1981 przew. Prezydium Tymczasowej Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Indywidualnego Rzemiosła. 1981–1982 członek Tymczasowej Komisji Regionalnej Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Organizator wszechstronnej pomocy dla zwolnionych z pracy m.in. ułatwienia przy przyjęciu do cechu rzemieślniczego, udostępnienie technologii produkcji, pożyczki na rozpoczęcie działalności, bezpłatne przekazanie sprzętu; zbiórki pieniędzy dla podziemnej „S” w środowisku rzemieślników przemyskich. Członek Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu (1982). 1983 po zniesieniu stanu wojennego wycofał się z udziału w konspiracyjnych władzach Regionu Południowo-Wschodniego.
1974–1995 członek Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego- Inspektor Techniczny. Od 2005 członek, od 2007 prezes Zarządu Koła Terenowego Nr 15 w Przemyślu; 2015-2019 członek Głównej Komisji Rewizyjnej; od 2019 prezes Rządu Regionu i członek-skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
2001–2010 na rencie chorobowej, od 2010 na emeryturze. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2013); Złotym Krzyżem Zasługi (2018).

Biogram: Artur Brożyniak
Fot. ze strony: Polskie Towarzystwo Diabetyków

do góry