Nawigacja

Aktualności

Józef Kinel pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności – Iwonicz, 14 września 2020

Krzyż Wolności i Solidarności to wyjątkowe odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

14 września 2020 r. w Iwoniczu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną dla Józefa Kinela. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nadania odznaczenia odczytał i przekazał na ręce córki Katarzyny Witkiewicz i syna Janusza Kinela dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

W tej uroczystej chwili uczestniczyli najbliższa rodzina oraz koledzy z czasów podziemnej działalności: Zygmunt Błaż, Adam i Halina Oberc i Jan Bałuka. 

Uczestnicy spotkania odwiedzili cmentarz w Iwoniczu, zapalili znicze na grobie Józefa i Danuty Kinel oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza 1939–1945, gdzie spoczywają ofiary zbrodni w Lesie Grabińskim z 24 lipca 1944 r. 

Józef Kinel (1940–1999) od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Od czerwca 1981 r. do wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.  Od 13 do 25 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po zwolnieniu z internowania podjął działalność w podziemnych strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Podkarpacie; zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. W ramach działań represyjnych od 28 lutego 1982 r. do 28 lutego 1984 r. zastrzeżono mu wyjazd do wszystkich krajów świata. W związku z kolportowaniem podziemnych wydawnictw w Krośnie funkcjonariusze SB przeprowadzili w dniu 8 czerwca 1984 r. rewizję w jego mieszkaniu. 20 lutego 1985 r. Wydział Śledczy WUSW w Krośnie wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie kolportażu podziemnych wydawnictw i 3 kwietnia 1985 r. przesłuchał Józefa Kinela, a następnie przedstawił mu zarzut kolportowania „Solidarności Podkarpackiej” w Krośnie w okresie od marca 1984 r. do stycznia 1985 r. Ponieważ Józef Kinel nie przyznawał się do winy, Prokuratura Rejonowa w Krośnie 21 maja 1985 r. poleciła materiały dowodowe dotyczące jego osoby wyłączyć, aby sporządzić odrębny akt oskarżenia. Wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy – nadzór milicyjny. W czerwcu 1985 r. dokonano rewizji w jego mieszkaniu. 9 lipca 1985 r. Wydział Śledczy WUSW w Krośnie przekazał sprawę do prokuratury. Prokuratura Rejonowa w Krośnie postanowieniem z 31 lipca 1985 r. warunkowo umorzyła postępowanie karne, wyznaczyła okres próbny – 1 rok i 6 miesięcy oraz świadczenie pieniężne 12 tys. zł. 12 grudnia 1985 r. Józef Kinkel wniósł sprzeciw przeciwko powyższemu postanowieniu. 29 marca 1986 r. Prokuratura Rejonowa w Krośnie przekazała akt oskarżenia do sądu. 7 maja 1986 r. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny umorzył warunkowo postępowanie karne wobec Józefa Kinela i wyznaczył okres próbny – 1 rok.

W 1989 r. został powołany na sekretarza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krośnie. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981–1990. Zmarł 13 sierpnia 1999 r. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

do góry