Nawigacja

Książki – Rzeszów

Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru. Polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców

Anna Hejczyk, Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru. Polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców, Rzeszów–Kraków 2013, 184 s. + 8 s. wkł. zdj.

Książka o niezwykłych losach Polaków, którzy z piekła Syberii i Kazachstanu trafili do afrykańskiego raju. Deportowani w latach 1940–1941 do Związku Sowieckiego, po zawarciu układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. dotarli przez Iran, a także Indie do Afryki. Gościnny afrykański ląd stał się dla nich przystanią, gdzie znaleźli schronienie na czas wojennej zawieruchy.

Tengeru było największym polskim osiedlem w Afryce, leżącym na terenie ówczesnej Tanganiki (obecnie Tanzania). Do przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. zamieszkiwało je ponad 4 tys. osób. W książce szczegółowo przedstawiono życie codzienne mieszkańców osiedla, kwestie społeczne, zagadnienia takie jak: praca, szkolnictwo, harcerstwo, życie religijne, służba zdrowia, śmiertelność, a także stosunki polsko-brytyjskie oraz relacje Polaków z ludnością autochtoniczną.

Książka, wzbogacona relacjami uczestników opisywanych wydarzeń i niepublikowanymi dotąd zdjęciami, wydobywa na światło dzienne mało znaną kartę polskiej historii – losy sybiraków-afrykańczyków.

 SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Na zesłaniu

 1. Okupacja sowiecka i deportacje na Wschód
 2. Pobyt na zesłaniu
 3. Układ Sikorski-Majski i jego konsekwencje
 4. Ewakuacja ze Związku Sowieckiego i pobytu uchodźców w Iranie

Rozdział II
Na Czarnym Lądzie

 1. Podróż do Afryki i organizacja osiedli
 2. Położenie i wygląd osiedla Tengeru
 3. Struktura osiedla i obraz jego społeczności
 4. Praca w Tengeru oraz relacje Polaków z tubylcami
 5. Stosunki polsko-brytyjskie oraz wewnętrzne życie osiedla
 6. Szkolnictwo w Tengeru
 7. Dzieciństwo i okres dojrzewania w Tengeru
 8. Harcerstwo w osiedlu
 9. Kontakt ze światem
 10. Życie religijne
 11. Problemy zdrowotne mieszkańców Tengeru

Rozdział III
Na rozstaju dróg

 1. Koniec wojny. Repatriacja czy życie na emigracji?
 2. Likwidacja Tengeru i wyjazdy jego mieszkańców

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób
Ilustracje

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry