Nawigacja

Książki – Rzeszów

W służbie Chrystusa Króla. Ks. Józef Sondej

Mariusz Krzysztofiński, Wsłużbie Chrystusa Króla. Ks. Józef Sondej, Rzeszów 2013, 288 s. + 40 s. wkł. zdj.

Ks.Józef Sondej należy do najbardziej zasłużonych kapłanów z czasów mojej pracybiskupiej. Gdy powstała nielegalna kaplica, zawsze był tam pierwszy i uświęcałją swoją obecnością. Razem z nim gromadzili się w niej nowi wyznawcy Chrystusa. Składam wyrazy szacunku, pamięci oraz modlitwy dla najbardziej zaufanego i zasłużonego kapłana w Rzeszowie. Z całego serca ks. Sondejowi za wszystko dziękuję i błogosławię.

abpIgnacy Tokarczuk
Przemyśl, 12 XII 2012 r.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne abp. Ignacego Tokarczuka
Wstęp

I. Dzieciństwo, edukacja, pierwsze placówki duszpasterskie

II. Duszpasterz w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie

 1. Posługa parafialna w latach 1955–1994
 2. Duszpasterstwo Akademickie przy w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie

III. Starania o powstanie nowych świątyń w Rzeszowie 

 1. Próba budowy kaplicy przy ul. Łabędziej 7
 2. Powstanie parafii Matki Bożej Różańcowej
 3. Powstanie parafii św. Judy Tadeusza
 4. Powstanie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
 5. Powstanie parafii Świętej Rodziny
 6. Powstanie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Staroniwa Górna)
 7. Powstanie parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes

Zakończenie
Bibliografia

Wybór dokumentów

I. Dokumenty proweniencji kościelnej 

 1. 1976 wrzesień 30, Rzeszów – Pismo ks. Józefa Sondeja do bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej, informujące o poświęceniu kaplicy przy ul. Wita Stwosza w Rzeszowie
 2. 1976 październik 19, Rzeszów – Wniosek ks. Józefa Sondeja do Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie  Rzeszowskim o uchylenie orzeczenia i uniewinnienie
 3. 1978 maj 25, Rzeszów – Komunikat ks. Józefa Sondeja do wiernych – mieszkańców Rzeszowa i okolicy
 4. 1979 maj 27, Rzeszów – Komunikat ks. Józefa Sondeja do wiernych – mieszkańców Rzeszowa i okolicy
 5. 1980 maj 11 – Komunikat ks. Józefa Sondeja do wiernych – mieszkańców Rzeszowa i okolicy
 6. 1985 kwiecień 7, Rzeszów – Komunikat ks. Józefa Sondeja do rzeszowskich parafii

II. Dokumenty wytworzone przez aparat represji PRL

 1. 1968 kwiecień 26, Rzeszów – Notatka służbowa starszego inspektora operacyjnego SB KM MO w Rzeszowie kpt. Dionizego Gondka z rozmowy z kandydatem na TW
 2. 1968 maj 18, Rzeszów – Notatka służbowa kpt. Zenona Płatka, zastępcy naczelnika Wydziału  IV SB KW MO w Rzeszowie, z rozmowy z KP „W"
 3. 1969 czerwiec 3, Rzeszów – Notatka służbowa kpt. Zenona Płatka, zastępcy naczelnika Wydziału  IV SB KW MO w Rzeszowie, ze spotkania z TW „Krukiem"
 4. 1970 kwiecień 2, Rzeszów – Doniesienie spisane przez kpt. Czesława Niemczyńskiego na podstawie relacji ustnej TW „Postępowego"
 5. 1970 listopad 17, Rzeszów – Doniesienie TW „Siwego" przyjęte przez kpt. Stanisława Sypioła
 6. 1973 wrzesień 17, Rzeszów – Informacja ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB KM MO w Rzeszowie, dla naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie dotycząca konfliktu wokół rzeszowskiej placówki duszpasterskiej księży saletynów
 7. 1973 październik 14, Rzeszów – Meldunek ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB w Rzeszowie, do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie dotyczący informacji przekazanych przez TW „Szydłowskiego"
 8. 1973 październik 22, Rzeszów – Meldunek ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB w Rzeszowie, do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Rzeszowie dotyczący działań rzeszowskiego duchowieństwa na rzecz rozbudowy placówek duszpasterskich
 9. 1973 listopad 5, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o działalności rzeszowskiego duchowieństwa
 10. 1974 styczeń 22, Rzeszów – Meldunek ppłk. Stanisława Kucaba do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o ukaraniu rzeszowskich księży przez Kolegium ds. Wykroczeń przy MRN w Rzeszowie
 11. 1974 styczeń 26, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o sprawach dotyczących Kościoła katolickiego na terenie działania rzeszowskiej KW MO
 12. 1974 luty 3, Rzeszów – Informacja Wydziału  IV SB KW MO w Rzeszowie o działaniach duchowieństwa diecezji przemyskiej
 13. 1974 luty 16, Rzeszów – Szyfrogram naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie ppłk. Zenona Płatka do naczelnika Wydziału IV Departamentu IV SB MSW w Warszawie dotyczący reakcji księży dekanatu rzeszowskiego i tyczyńskiego na wizytę w Polsce abp. Agostina Casarolego
 14. 1974 kwiecień 22, Rzeszów – Meldunek ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB w Rzeszowie, do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o okolicznościach odroczenia przez rzeszowski Sąd Powiatowy rozprawy przeciwko księżom  Józefowi Sondejowi i Józefowi Kapuście
 15. 1974 wrzesień 28, Rzeszów – Informacja rzeszowskiej SB dotycząca aktywności ks. Józefa Sondeja na polu nielegalnego budownictwa sakralnego
 16. 1974 październik 19, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o działaniach duchowieństwa w diecezji przemyskiej
 17. 1974 listopad 13, Rzeszów – Meldunek ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB w Rzeszowie, do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o próbach rozbudowy kaplicy przy ul. Jastrzębskiej w Rzeszowie
 18. 1975 luty 12, Rzeszów – Informacja ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB w Rzeszowie, dla naczelnika Wydziału „C" KW MO w Rzeszowie o działaniach rzeszowskiego duchowieństwa i wiernych na rzecz rozbudowy placówek duszpasterskich
 19. 1975 maj 6, Rzeszów – Meldunek ppłk. Stanisława Kucaba, pierwszego zastępcy komendanta miejskiego ds. SB w Rzeszowie, do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o spodziewanej wizytacji rzeszowskich parafii przez bp. Ignacego Tokarczuka
 20. 1976 styczeń 29, Rzeszów – Informacja naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie mjr. Stanisława Sypioła dla naczelnika Wydziału IV Departamentu IV SB MSW o komentarzach rzeszowskich duchownych na temat zmian w Konstytucji PRL
 21. 1976 wrzesień 7, Rzeszów – Informacja rzeszowskiej SB do sprawy obiektowej o kryptonimie „Jawor"
 22. 1976 wrzesień 8, Rzeszów – Informacja rzeszowskiej SB do sprawy obiektowej o kryptonimie „Jawor"
 23. 1976 wrzesień 16, Rzeszów – Informacja rzeszowskiej SB do sprawy obiektowej o kryptonimie „Jawor"
 24. 1976 listopad 28, Rzeszów – Meldunek  specjalny do gen. Konrada Straszewskiego, dyrektora Departamentu IV SB MSW, o odprawieniu pierwszego nabożeństwa w zaadaptowanym na kaplicę budynku przy ul. Wita Stwosza w Rzeszowie
 25. 1977 maj 31, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o działaniach duchowieństwa diecezji przemyskiej
 26. 1977 czerwiec 23, Rzeszów – Meldunek naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie mjr. Stanisława Dzioka do naczelnika I Wydziału IV SB MSW  o planowanym wyegzekwowaniu kary grzywny wymierzonej ks. Stanisławowi Tomkowiczowi przez rzeszowski Sąd Rejonowy
 27. 1979 październik 5, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie dotycząca komentarzy rzeszowskich duchownych na temat sprawy sądowej ks. Walentego Bala
 28. 1979 grudzień 26, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o działaniach duchowieństwa diecezji przemyskiej
 29. 1980 luty 27, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o aktywności duszpasterskiej duchowieństwa oraz działaniach na polu nielegalnego budownictwa sakralnego
 30. 1980 marzec 10, Rzeszów – Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie obiektowej kryptonim „Jawor"
 31. 1980 marzec 14, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o zwiększeniu liczby wniosków do władz administracyjnych o wydanie zezwoleń na budowę obiektów sakralnych
 32. 1980 maj 12, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o zaadaptowaniu na kaplicę budynku gospodarczego przy ul. Zajęczej w Rzeszowie
 33. 1980 wrzesień 27, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o przyjęciu przez wojewodę rzeszowskiego delegacji księży starających się o uzyskanie zezwoleń na budowę kościołów
 34. 1980 październik 17, Rzeszów – Informacja Wydziału IV SB KW MO w Rzeszowie o kazaniu okolicznościowym ks. Józefa Sondeja oraz uroczystościach jubileuszowych w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Rzeszowie przy kościele Chrystusa Króla
 35. 1982 grudzień 6, Rzeszów – Informacja por. Wojciecha Ruszla sporządzona na podstawie relacji TW „Doktora" o zamiarach zorganizowania Duszpasterstwa Rolników
 36. 1983 kwiecień 25, Rzeszów – Informacja por. Wojciecha Ruszla sporządzona na podstawie rozmowy z TW „Doktorem" o nastrojach w środowisku wiejskim

Wykaz skrótów
Indeks osób
Ilustracje

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry