Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Nauczycielu weź udział w I edycji konkursu o Kampanii Polskiej 1939 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłasza I edycję konkursu na przygotowanie scenariusza lekcji historii lub projektu edukacyjnego (np. wycieczki, rajdu) na temat Kampanii Polskiej 1939 r. na terenie obecnego województwa podkarpackiego. 
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego, jest  konkursem jednoetapowym. Celem konkursu jest zainteresowanie nauczycieli tematyką regionalną oraz stworzenie zbioru materiałów edukacyjnych dotyczących w/w problematyki.

Uczestnik zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (stanowiącego załącznik nr 4  i odesłanie go wraz ze scenariuszem w terminie do 28 lutego 2020 r. do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie na adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18 z dopiskiem - „konkurs na scenariusz lekcji historii”

Komisja konkursowa, powołana przez dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie ogłasza w terminie do 31 marca 2020 r. na stronie IPN www.ipn.gov.pl. alfabetyczną listę laureatów.

Laureaci konkursu, za zajęcie pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody ufundowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac lub ich fragmentów w formie publikacji w Internecie, publikacji prasowej lub książkowej - forma udostępnienia wybrana będzie przez komisję konkursową zależnie od pozyskanych możliwości oraz poziomu konkursu i liczby zebranych godnych wyróżnienia prac.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Kyc, starszy specjalista OBEN IPN Rzeszów – tel. 17 86 06 054, e-mail: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

Pliki do pobrania:

do góry