Nawigacja

Komunikaty

Wyrok dla byłego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu Mariana B.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 06.06.2019

S 25.2006.Zk 

Rzeszów, 6 czerwca 2019 r.

 

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu Mariana B. za winnego dopuszczenia się w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Tarnobrzegu, podczas i w związku z urzędowaniem, ciągu przestępstw, będących zbrodniami komunistycznymi i jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości.

Sąd przyjął, że Marian B. przekroczył swoje uprawnienia na szkodę interesu publicznego i prywatnego, poprzez bezprawne pozbawienie wolności 32 osób ze względu na podejrzenie przynależności do opozycyjnej wobec ówczesnych władz grupy społeczno-politycznej oraz branie udziału w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”, powołując jako podstawę prawną decyzji o internowaniach nieistniejący dekret z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Sąd skazał Mariana B. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby. Nadto zobowiązał oskarżonego do przeproszenia wszystkich pokrzywdzonych  wymienionych w  przypisanych mu czynach poprzez ogłoszenie zamieszczone na własny koszt w „Tygodniku Nadwiślańskim”.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. 

Naczelnik Oddziałowej  Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Rzeszowie
prokurator Beata Śmiechowska

do góry