Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu Komendantowi Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krośnie Marianowi O.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 27.02.2019

S 130.2018.Zk   

Rzeszów, 27 lutego 2019 r.

W dniu dzisiejszym prokurator Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko byłemu Komendantowi Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krośnie Marianowi O.

Marian O. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej, wyczerpującej jednocześnie znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu,  w latach 1981–1988 w Krośnie, represji i innych poważnych prześladowań wobec Romualda M., który wyrażał zamiar utworzenia NSZZ ,,Solidarność” w Milicji Obywatelskiej. 

Działania Mariana O. polegały na przekroczeniu przysługujących mu uprawnień oraz złośliwym i  uporczywym naruszaniu praw pracowniczych pokrzywdzonego wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, usiłowaniu nakłonienia go m.in. groźbą dyscyplinarnego zwolnienia ze służby do zaniechania tworzenia związku zawodowego w milicji, a gdy tego celu nie osiągnął, zwolnieniu dyscyplinarnym z pracy, cofnięciu pozwolenia na broń, nakłanianiu – poprzez podległych sobie funkcjonariuszy – Dyrekcji Zakładu Rolno-Przemysłowego „Iglopol” w Smolniku do zmiany stanowiska i miejsca pracy ww., a następnie zwolnienia go z tego zakładu pracy, wstrzymaniu wypłaty renty inwalidzkiej decyzją o utracie prawa do milicyjnej renty inwalidzkiej, ponadto na nakłanianiu do opuszczenia przyznanego mu mieszkania i w efekcie wydaniu decyzji o uchyleniu przydziału  tego lokalu mieszkalnego.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Naczelnik Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Rzeszowie

prokurator Beata Śmiechowska

do góry