Nawigacja

Komunikaty

Były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej skazany za represjonowanie działacza NSZZ „Solidarność” oraz członków jego rodziny

Anna Cisek
Data publikacji 09.02.2023

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Krośnie uznał Leonarda B.  – byłego Komendanta Posterunku Milicji Obywatelskiej w Chorkówce – winnym pozbawienia wolności działacza NSZZ ,,Solidarność” Franciszka T. oraz stosowania represji wobec jego żony Zofii T. i nieletnich synów Janusza T. i Władysława T.

Oskarżony dokonał zatrzymania pokrzywdzonego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Krośnie pomimo braku ku temu podstaw prawnych i faktycznych, ponadto użył wobec jego osoby przemocy fizycznej, w ten sposób, iż po przewróceniu na podłogę mieszkania ciągnął go następnie wraz z innym nieustalonym funkcjonariuszem za nogi po schodach budynku do wyjścia, a po jego opuszczeniu – po ziemi, do milicyjnego radiowozu, choć pokrzywdzony był w niekompletnym nocnym stroju, bez butów, przy panujących wówczas zimowych warunkach atmosferycznych, narażając go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Leonard B. kierował także groźby wobec członków najbliższej rodziny pokrzywdzonego, tj. żony i dwóch nieletnich synów  oraz stosował wobec nich przemoc fizyczną w celu zmuszenia ich do podpisania oświadczenia, iż wobec pokrzywdzonego nie stosowano przemocy fizycznej przy zatrzymaniu oraz do informowania o jego związkowej działalności.

Sąd Rejonowy w Krośnie wymierzył  Leonardowi B. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Rzeszowie
prok. Beata Śmiechowska

do góry