Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie o zawieszeniu śledztwa S 117.2012.Zk

Anna Cisek
Data publikacji 03.10.2022

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie – działając na zasadzie art. 131§ 2 k.p.k. – informuje, że w dniu 29 września 2022 roku na podstawie art. 22 § 1 kpk wydała postanowienie o zawieszeniu śledztwa o sygn. S 117.2012.Zk w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnioną w 1947 r. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a polegającą na przymusowym wysiedlaniu obywateli polskich narodowości ukraińskiej z południowo-wschodnich terenów Polski, w wyniku decyzji organów państwa komunistycznego o przeprowadzeniu akcji „Wisła”, co stanowiło naruszenie prawa człowieka do samostanowienia oraz poważne prześladowanie tych osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk oraz art. 251 kk z 1932 r. i art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 roku poz. 177)

– wobec wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, w postaci braku możliwości przeprowadzenia dowodów z dokumentów przechowywanych na terenie Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, niezbędnych do uzupełnienia materiału dowodowego i merytorycznego zakończenia postępowania.

Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie. W tym celu w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia należy zwrócić się do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie ul. Szopena 23, tel. (17) 86-73-001, o nadesłanie odpisu postanowienia.

 

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
prokurator Beata Śmiechowska

do góry