Nawigacja

Aktualności

110. rocznica powstania Związku Strzeleckiego w Lwowie i Rzeszowie

Pamiętając o chwalebnych początkach Związku Strzeleckiego, reprezentacje Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego we Lwowie i Rzeszowie uczciły 110-lecie organizacji

 • Tablica pamiątkowa na budynku historycznej siedziby Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.

Związek Strzelecki został oficjalnie zarejestrowany 23 kwietnia 1910 r. we Lwowie. Oficjalnie powstał jako stowarzyszeni sportowe w zaborze austriackim, ale faktycznie był paramilitarną organizacją, cieszącą się poparciem austriackich czynników wojskowych, przygotowujących się do wojny z Rosją. Za zalegalizowaną we Lwowie organizacją, stał tajny, polski Związek Walki Czynnej na czele z Józefem Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim. Związek Strzelecki, przystąpił do szkolenia polskich kadr wojskowych, w obliczu nadchodzącego konfliktu pomiędzy Austro-Węgrami i Prusami a Imperium Rosyjskim. Na początku organizacją kierował Wydział Związku Strzeleckiego, w skład którego wchodzili m.in. Władysław Sikorski (Prezes Związku Strzeleckiego), Medard Downarowicz, Aleksander Litwinowicz, Kazimierz Sosnkowski, Gustaw Daniłowski i Hipolit Śliwiński. W istocie był to jednak zakonspirowany Wydział Związku Walki Czynnej (w roku 1912 zastąpiony Radą Główną ZWC) podporządkowany Piłsudskiemu i Sosnkowskiemu. Wobec niechęci władz austriackich do ujednolicenia ruchu strzeleckiego, związek zafunkcjonował w Galicji zachodniej (od 1 grudnia 1910 r)., jako Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne „Strzelec”, a także potem Towarzystwo Sportowe „Strzelec” lub potocznie „Strzelec”), na czele z Prezesem Włodzimierzem Tetmajerem. Na początku I wojny światowej członkowie ruchu strzeleckiego stanowili trzon tworzących się: Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. W II Rzeczpospolitej, skupiając się na konspiracyjnych początkach organizacji, celebrowano powstanie Związku Walki Czynnej (1908 r.), w tej dacie upatrując rzeczywistego powstania ruchu strzeleckiego.

 

 • Delegacja lwowskiego Związku Strzeleckiego przed historyczną siedzibą organizacji przy dawnej ul. Kadeckiej we Lwowie.
  Delegacja lwowskiego Związku Strzeleckiego przed historyczną siedzibą organizacji przy dawnej ul. Kadeckiej we Lwowie.
 • Delegacja lwowskiego Związku Strzeleckiego przed historyczną siedzibą organizacji przy dawnej ul. Kadeckiej we Lwowie.
  Delegacja lwowskiego Związku Strzeleckiego przed historyczną siedzibą organizacji przy dawnej ul. Kadeckiej we Lwowie.
 • Delegacja lwowskiego Strzelca podczas obchodów 110 rocznicy powstania organizacji.
  Delegacja lwowskiego Strzelca podczas obchodów 110 rocznicy powstania organizacji.
 • Zachowana na frontonie zabytkowej lwowskiej kamienicy tablica upamiętniająca działalność Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w latach 1908-1914.
  Zachowana na frontonie zabytkowej lwowskiej kamienicy tablica upamiętniająca działalność Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w latach 1908-1914.
 • Historyczna siedziba Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego przy dawnej ul. Kadeckiej we Lwowie.
  Historyczna siedziba Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego przy dawnej ul. Kadeckiej we Lwowie.
 • Budynek historycznej siedziby Związku Strzeleckiego przy ul. 3 Maja w Rzeszowie.
  Budynek historycznej siedziby Związku Strzeleckiego przy ul. 3 Maja w Rzeszowie.
 • Złożenie wiązanki bialo-czerwonych kwiatów pod tablica upamiętniająca powstanie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.
  Złożenie wiązanki bialo-czerwonych kwiatów pod tablica upamiętniająca powstanie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.
 • Złożenie wiązanki bialo-czerwonych kwiatów pod tablica upamiętniająca powstanie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.
  Złożenie wiązanki bialo-czerwonych kwiatów pod tablica upamiętniająca powstanie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.
 • Zapalenie zniczy przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie - Komendanta Związków Strzeleckich przed I wojną światową.
  Zapalenie zniczy przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie - Komendanta Związków Strzeleckich przed I wojną światową.
 • Delegacja rzeszowskiego Związku Strzeleckiego pod pomnikiem pierwszego prezesa Związku Strzeleckiego - Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.
  Delegacja rzeszowskiego Związku Strzeleckiego pod pomnikiem pierwszego prezesa Związku Strzeleckiego - Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.
 • Delegacja rzeszowskiego Związku Strzeleckiego pod pomnikiem pierwszego prezesa Związku Strzeleckiego - Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.
  Delegacja rzeszowskiego Związku Strzeleckiego pod pomnikiem pierwszego prezesa Związku Strzeleckiego - Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.
 

Kontynuując te historyczne tradycje, delegacja Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego we Lwowie, na czele z Komendantem – mł. insp. ZS Erykiem Mateckim, zapaliła symboliczne znicze przy budynku przy dawnej ulicy Kadeckiej (obecnie Niebiańskiej Sotni) – historycznej siedzibie Związku Strzeleckiego.

Również w Rzeszowie, w obliczu pandemii, mając na względzie sprawy bezpieczeństwa, symbolicznie tylko uczcili ponad stuletnią tradycję strzelecką nad Pełtwią i Wisłokiem insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie i insp. ZS Jacek Magdoń – Główny Inspektor ds. Orląt ZS oraz historyk OBEN IPN w Rzeszowie, składając wiązankę kwiatów przy pamiątkowej tablicy strzeleckiej na budynku najstarszej siedziby rzeszowskiego Związku Strzeleckiego, przy ul. 3-go Maja oraz zapalając biało-czerwone znicze pod pomnikami współtwórców ruchu strzeleckiego: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz generała Władysława Sikorskiego.

Zdjęcia ze zbiorów ZS „Strzelec” JP

 

do góry