Nawigacja

Aktualności

Działania IPN Rzeszów związane z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dwunasty

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie jest współorganizatorem Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu od 2012 r., drukuje plakaty oraz biuletyny w języku polskim i angielskim z programem obchodów.

Na zaproszeniu do udziału w tegorocznych obchodach widnieje rysunek Igi Trzeciak ( opiekun naukowy Agata Kwiatkowska). Praca ta zajęła pierwsze miejsce w konkursie plastycznym „Zagłada Żydów i pozytywne postawy wobec nich w czasie II wojny światowej” w kategorii I zorganizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie i Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Finał konkursu odbył się 22 marca 2019 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Program działań IPN Oddział w Rzeszowie w tegorocznym Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu:

  • RUDNIK nad SANEM - 19 stycznia 2020 r.

13:00 – 13:45 Uczczenie pamięci Rodziny Glazer zamordowanej w czasie II wojny światowej (Rudnik nad Sanem, cmentarz parafialny ul. Adama Mickiewicza)

14:00 – 16:00 Koncert piosenek żydowskich w wykonaniu Ewy Siembidy, Tomasza Jachyma i Piotra Ogorzeleca oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem (Miejski Ośrodek Kultury, Rudnik, ul. Grunwaldzka 17)

16:15 „Rudniczanie wyznania mojżeszowego", wystawa fotografii z okresu międzywojennego i judaików (Centrum Wikliniarstwa, Rudnik, ul. Mickiewicza 41).

Udział prof. UR Elżbiety Rączy z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Katarzyny Gajda-Bator asystenta prasowego Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w uroczystościach na zaproszenie Fundacji ,,Ocalić od zapomnienia” im . Stanisławy Tutka.

  • CENTRALNE UROCZYSTOŚCI W RZESZOWIE - 27 i 28 stycznia 2020 r. 

10:00 – 11:00 Uczczenie Ofiar Holokaustu, modlitwa z udziałem rabina Shalom Ber Stamblera (Chabad-Lubawicz z Warszawy). (Nowy cmentarz żydowski, al. Rejtana – wejście od ul. Dołowej).

16:30 – 17:30 Nabożeństwo Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w kościele katolickim w Polsce, połączone z odczytywaniem nazwisk Polaków z Podkarpacia zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi (kościół farny pw. Świętego Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie, pl. Farny 5)

Udział prof. UR Elżbiety Rączy z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz delegacji IPN Oddział w Rzeszowie w centralnych obchodach w Rzeszowie.

27 stycznia 2020 r. 

9.00 prelekcję „Zagłada Żydów podczas II wojny światowej” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9, ul. Czackiego 5 dla uczniów wygłosi Zenon Fajger z OBEN IPN w Rzeszowie. 

28 stycznia 2020 r.

8:00 – 9:35 ,,Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945”, lekcje przeprowadzane przez Zenona Fajgera z OBEN IPN w Rzeszowie w Szkole Podstawowej nr 21, Rzeszów, ul. Miodowa 6.

8:50 – 10.00 ,,Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945”, prelekcja Michała Kalisza z OBBH IPN w Rzeszowie dla młodzieży Szkoły Podstawowej nr 25 oraz  w Filii nr 7 WiMBP w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego 51.

31 stycznia 2020 r. 

9.40 wykład Michała Kalisza z OBBH IPN Rzeszów „Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 – 1945”  w Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, przy ul. Fredry 5.

  • ZARSZYN - NOWOSIELCE 28 stycznia 2020 r.

11:00 – 15:00 Cykl wystąpień osób ocalonych z Holokaustu, ich rodzin, osób pamiętających ludność żydowską oraz naukowców.

Wykład pt. „Zagłada Żydów i stosunki polsko – żydowskie na przykładzie Podkarpacia” prof. UR Elżbiety Rączy z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, ul. Heleny Gniewosz 160, hala sportowa)

27 - 31 stycznia 2020 r.

Prezentacja wystaw w Szkole Podstawowej w Zarszynie przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie pt. „Zagłada polskich Żydów podczas II wojny światowej”, „Polacy ratują Żydów podczas okupacji niemieckiej”.

  • CZUDEC - 29 stycznia 2020 r.

9:00 – 12:00 ,,Śladami holokaustu”, prelekcja Macieja Rędziniaka z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie (Zespół Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7)

  • DĘBICA - 29 stycznia 2020 r.

10:00 Sesja popularno-naukowa (Dom Kultury „Śnieżka” w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18)

Otwarcie sesji: Wystąpienie Burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka Maciej Małozięć (Urząd Miejski w Dębicy) pt. ,,Okupacja niemiecka w powiecie dębickim (zarys problematyki) ” oraz prof. UR Elżbiety Rączy z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie pt. „Zagłada Żydów w Dębicy”.

  • TRYŃCZA - 29 stycznia 2020 r.

10:00 – 10:30 Złożenie kwiatów i zapalenie „Zniczy Pamięci” na Cmentarzu Wojennym ofiar w Jagielle-Niechciałkach przez delegacje z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Urzędu Gminy oraz szkół z terenu gminy Tryńcza i harcerzy.

17:00 Udział delegacji z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w nabożeństwie w intencji Ofiar Holokaustu z Gniewczyny Łańcuckiej i okolicznych miejscowości oraz osób, które przyczyniły się do ich śmierci (Kościół pw. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej 530).
Oprawa muzyczna: Ilia Augustyn – skrzypce, Karolina Kus – skrzypce, Mikołaj Piatikow – instrument klawiszowy (Kościół pw. św. Mateusza Gniewczyna Łańcucka 530).

21 stycznia – 28 lutego 2020 r.  prezentacja wystawy przygotowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie pt. „»Czyny świadczą o człowieku« – Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Holocaustu na Kresach Wschodnich II RP”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy.

  • JODŁOWA - 30 stycznia 2020 r.

9:00- 9:30 Modlitwa za pomordowanych przez Niemców oraz zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na zbiorowej mogile Żydów w Przeczycy.

10:00 – 10:45 ,,Polacy ratujący Żydów w okupowanej Polsce”, otwarcie wystawy przez prof. UR Elżbiety Rączy z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (Liceum Ogólnokształcące, Jodłowa 898).

11:00 – 11:30 Wspomnienie o Filomenie i Jakubie Świętoniach, jednych ze ,,Sprawiedliwych” w Jodłowej

11:45 – 12:15 Upamiętnienie mieszkańców Jodłowej którzy ratowali Żydów podczas niemieckiej okupacji, przy obelisku poświęconym pamięci „Sprawiedliwych” w Jodłowej.

  • TYCZYN - 30 stycznia 2020 r.

17:00 Wspomnienie o tyczyńskich Żydach, prelekcja Zofii Domino. ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939–1945", wernisaż wystawy oraz wykład pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29).

do góry