Nawigacja

Aktualności

Zimowy Obóz „Orląt” z IPN – Desznica, 11 stycznia 2020

Orlęta Związku Strzeleckiego z województwa podkarpackiego aktywnie spędzają ferie zimowe, wędrując po zaśnieżonym pogórzu i ucząc się historii. W Domu Rekolekcyjnym im. bł. Jana Pawła II w Desznicy koło Nowego Żmigrodu 40 Orląt pod opieką kadry strzeleckiej uczy się topografii i terenoznawstwa. W sobotnie popołudnie 11 stycznia 2020 r. najmłodsi członkowie Związku Strzeleckiego uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez dr. Jacka Magdonia z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. Tematem części pierwszej zajęć dydaktycznych były „Orlęta Lwowskie” i ich walka o niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1918 -1919. W części kolejnej przedstawiono historię „Polskich Termopil” - bitwy pod Zadwórzem w 1920 r. Dzieje „Drugich Orląt” wzbogacono o historię 7. Eskadry Myśliwskiej w obronie Lwowa, znanej już uczestnikom zajęć z ubiegłorocznego turnieju gier IPN. Po każdej części szkolenia orlęta z wielkim przejęciem uczestniczyły w quizie historycznym, zdobywając nagrody ufundowane przez rzeszowski oddział IPN. Zajęcia zakończyły się wieczorem wspólnym ogniskiem oraz konkursem piosenek patriotycznych i strzeleckich. Zajęcia stanowiły przygotowanie do obchodów 100-lecia zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r. Organizatorem Zimowego Obozu Orląt jest Związek Strzelecki „Strzelec” JP z Sędziszowa Małopolskiego.
Fot. Janusz Barciński
do góry