Nawigacja

Aktualności

Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975

Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975, red. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2019, 466 s., ISBN: 978-83-8098-651-0

  • „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975”

Hasło „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” miało komunikować cel polityki I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i jego współpracowników. Poczynione w latach 1971–1975 inwestycje gospodarcze, finansowane głównie z zachodnich kredytów, przyczyniły się do chwilowego wzrostu stopy życiowej Polaków. Popełnione błędy, takie jak nieuwzględnienie trendów w gospodarce światowej, oparcie programu inwestycyjnego na kredytach zachodnich, ciążące zadłużenie zagraniczne, stosowanie przestarzałych technologii oraz nieracjonalność wydatków szybko doprowadziły do poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego, którego konsekwencją było odsunięcie Edwarda Gierka od władzy w 1980 r.

Książka jest próbą analizy polskiej rzeczywistości pierwszej połowy lat siedemdziesiątych. Podjęło się jej 22 historyków reprezentujących rożne krajowe ośrodki naukowe.

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry