Nawigacja

Aktualności

Dodatek Historyczny IPN Oddział Rzeszów z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej [PDF]

  • Dodatek Historyczny IPN Oddział Rzeszów z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

We wrześniu 1939 r. za sprawą agresji Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego na Polskę rozpoczął się w Europie, a także na świecie proces następujących po sobie wydarzeń, których skutkiem były występujące na niespotykaną dotychczas skalę: destrukcja wartości, zagłada ludności, zniszczenia materialne i zmiany geopolityczne. Polska jako pierwsza została zmuszona do podjęcia otwartej walki. Polska też jako pierwszy kraj w Europie została poddana brzemiennym w skutki eksperymentom dwóch okupacji: niemieckiej i sowieckiej. Mimo licznych ofiar Polacy nigdy się nie poddali, kontynuując walkę o odzyskanie państwa i jego niepodległość. Jednakże skutki wojny na zawsze naznaczyły traumatycznie życie wielu pokoleń obywateli Rzeczypospolitej. Wśród ofiar byli obywatele polscy różnych narodowości, a wśród nich przede wszystkim polscy Żydzi. Jesteśmy zobowiązani do pamięci o żołnierzach września 1939 r. i wszystkich tych, którzy walczyli w kraju i poza nim o wolność Polski. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ofiarach i stratach poniesionych w wyniku II wojny światowej.

Dlatego też – w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej – w specjalnym dodatku historycznym przypominamy Państwu o tamtych ludziach i wydarzeniach początku zmagań z agresją na Polskę.

Dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie.

Dodatki można nabyć 2 września 2019 r. wraz z dziennikiem „Nowiny” i „Super Nowości” na terenie województwa podkarpackiego lub przeczytać na naszej stronie internetowej. 

do góry