Nawigacja

Aktualności

Podkarpacka młodzież pamiętała o zapomnianych obrońcach Lwowa

W niedzielę 18 sierpnia 2019 r. młodzież z województwa podkarpackiego odwiedziła Cmentarz Janowski we Lwowie. Na terenie tej mniej znanej nekropolii znajdują się dwie, powstałe w okresie międzywojennym, kwatery wojskowe: polska i ukraińska, na których spoczywają żołnierze z uczestniczący w wojnach z lat 1918-1920. Z odnowioną kwaterą ukraińską Strzelców Siczowych, gdzie spoczywa m.in. gen. Myron Tarnawskyj - naczelny dowódca Ukraińskiej Armii Halickiej (UHA), kontrastuje zdewastowana kwatera żołnierzy polskich – obrońców Lwowa i Kresów południowo-wschodnich. Nad grobami polskimi góruje pomnik w kształcie krzyża, odsłonięty w lipcu 1939 r., a uszkodzony wskutek działań II wojny światowej. Młodzież zapaliła znicze właśnie tam oraz przy dziś już bezimiennych mogiłach, gdzie nadal istnieją betonowe krzyże, a także tych o istnieniu których świadczą tylko ślady po odpiłowanych metalowych krucyfiksach. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchać prelekcji na temat dziejów tego miejsca oraz obejrzeć skalę dewastacji dokonanych w ostatnich kilkudziesięciu latach, związanych z likwidacją części polskich grobów wojskowych i lokowaniem tam grobów cywilnych.

Wyjazd zorganizowany został z okazji 99. rocznicy bitwy pod Zadwórzem, przy udziale Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, a wsparcie merytoryczne zapewnił rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Fot. Jacek Magdoń

do góry