Nawigacja

Aktualności

Zmarła Wiesława Lenart – odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.

Nie żyje Wiesława Lenart, organizatorka Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie wiceprzewodnicząca KZ „S” w WSSE w Rzeszowie. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pogrzeb śp. Wiesławy Lenart odbędzie się 6 lipca o godz. 11.30 na cmentarzu Wilkowyja.

Wiesława Lenart, ur. 9 V 1935 r. w Wilkołazie. Zm. 3 lub 4 VII 2019 r. w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (1956 r.).

W latach 1955-1957 zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej UMCS, w latach 1960-1985 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, w latach 1985-1995 w Zakładzie Patomorfologii Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie. Od 1995 r. na emeryturze.

We IX 1980 r. organizatorka Komitetu Założycielskiego „Solidarność”, następnie wiceprzewodnicząca KZ „Solidarność” w WSSE w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 r. działaczka podziemia. Za zorganizowanie akcji ulotkowej zatrzymana, 1 V 1982 r. aresztowana, osadzona w areszcie w Rzeszowie, następnie w Areszcie Śledczym w Nisku, 21 VI 1982 r. skazana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1983 r. zaangażowana w prace Zespołu Charytatywno-Społecznego przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie: wyjazdy do miejsc uwięzienia, pomoc rzeczowa aresztowanym z „Solidarność” i ich rodzinom oraz więźniom Zakładu Karnego w Załężu k. Rzeszowa. W latach 1982-1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych w strukturze Regionalnej Komisji Wykonawczej w Rzeszowie. Była uczestniczką akcji ulotkowych i manifestacji. Wiesława Lenart była kilkakrotnie przesłuchiwana, ponadto przeprowadzano rewizje w jej mieszkaniu. 7 VI 1987 r. była zatrzymana na 48 godz. Została ukarana grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Pod koniec 1988 r. współzakładała Komitet Organizacyjny „Solidarność” Służby Zdrowia w Rzeszowie.

W 1990 r. delegat na II WZD Regionu Rzeszów.

3 V 1982 r. – 7 VII 1982 r. rozpracowywana przez Wydz. III KWMO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. „Kosmos”; 4 IV 1985 r. – 10 III 1989 r. przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. „Laborant”; 8 III – 29 VII 1989 r. w ramach SOR krypt. „Komitet”; 5 IX 1989 r. – 27 I 1090 r. w ramach SO krypt. „Spartakus”.

W 2012 r. odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.

Sporządzono na podstawie Michał Stręk, Lenart Wiesława, Encyklopedia Solidarności http://www.encysol.pl/wiki

 


 

do góry