Nawigacja

Aktualności

48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków Zakonnych – Stara Wieś, 17-18 maja 2019

17 maja 2019 r. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi odbyła się 48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków Zakonnych pt. „Ratuję człowieka, który prosi o pomoc. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w ratowaniu Żydów w okresie II wojny światowej. Problemy badawcze i próba syntezy”

Podczas konferencji referat pt. „Proces przyznawania medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - studium przypadku” wygłosił Michał Kalisz z Oddziałowego Biura Badań Naukowych IPN w Rzeszowie. 

Konferencji towarzyszyła wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”,  przygotowana przez Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków. Wystawie towarzyszy prezentacja dokumentów archiwalnych ukazująca terror niemieckiego okupanta wobec Polaków i Żydów.

 

  • Wystawa IPN  „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.
    Wystawa IPN „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.
  • Wystawa IPN  „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.
    Wystawa IPN „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.

 

 

Program konferencji w załączniku.

do góry