Nawigacja

Aktualności

Konferencja popularnonaukowa „100- lecie Polskiej Policji” – Jarosław, 7 maja 2019

7 maja 2019 r. w Sali Akademickiego Centrum Kultury Studenckiej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu, odbyła się konferencja popularnonaukowa pod tytułem „100-lecie Polskiej Policji”. Wydarzenie to, jako inauguracja w powiecie jarosławskim obchodów 100-lecia powstania Policji, miało na celu przybliżenie policyjnej rzeczywistości okresu międzywojennego oraz tych, którzy podjęli wyzwanie tworzenia Policji Państwowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie jarosławskich szkół średnich oraz studenci. Obecni byli także funkcjonariusze i pracownicy jarosławskiej jednostki.

Wśród zaproszonych gości byli: starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, zastępca burmistrza miasta Jarosławia dr Janusz Tracz, burmistrz miasta Pruchnika Wacław Szkoła, burmistrz miasta Radymna Mieczysław Piziurny oraz archiprezbiter jarosławski ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec. Przybyli również JM rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, prorektor uczelni dr inż. Ryszard Pukała, dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania dr Tatiana Kożak-Siara, dr Joanna Inglot-Kulas oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Justyna Nalepa-Harpula. Prelegentami konferencji byli: naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podkom. Magdalena Kruczek, mjr dr Dariusz Fudali i dr Piotr Kozłowski - wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dr Piotr Szopa - Naczelnik Oddziałwego Biura Upamiętniania Walk i MęczeństwaIPN w Rzeszowie oraz podkom. dr Marcin Dziubak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział członkowie rodzin funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z okresem międzywojennym z powiatem jarosławskim.

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka przywitał wszystkich zaproszonych. W swoim wystąpieniu przypomniał o ważnych aspektach historycznych między innymi o zadaniach i włożonym wysiłku narodu polskiego po 1918 r. w tworzenie nowej formacji mającej służyć społeczeństwu i stojącej na straży ładu oraz porządku w nowo powstającym państwie.

Podczas konferencji referat wygłosił podkom. dr Marcin Dziubak, który mówił o Policji Państwowej na Podkarpaciu w okresie międzywojennym, w tym o tworzeniu się struktury, zadaniach i zakresie działania Policji Państwowej. Mjr dr Dariusz Fudali w swoim wystąpieniu przybliżył postać komisarza Policji Państwowej Bolesława Kontryma oraz mówił o kształtowaniu pozytywnego etosu i wizerunku Polskiej Policji w 100-lecie jej istnienia. Dr Piotr Szopa przybliżył rolę, jaką odgrywali policjanci w Państwie Podziemnym w czasie II wojny światowej, a dr Piotr Kozłowski w swoim wystąpieniu odniósł się do kontroli ruchu granicznego realizowanego przez Policję Państwową w latach 1918-1938. Podkom. Magdalena Kruczek poruszyła temat kryminalistyki policyjnej w stulecie obchodów powstania Policji Państwowej.

Na zakończenie konferencji, uczestnicy mogli obejrzeć wystawę archiwalnych fotografii przedstawiających funkcjonariuszy Policji Państwowej dawnego powiatu jarosławskiego, w tym fotografii komisarza Romana Wawrzyńca-Aftowicza oraz komisarza Stanisława Skąpskiego.

Fot. KPP Jarosław

do góry