Nawigacja

Aktualności

„Od totalitaryzmu do wolności” - konferencja pamięci dra Zbigniewa Nawrockiego – Przemyśl, 1 marca 2019

1 marca 2019 r. w Przemyślu odbyła się konferencja poświęcona pamięci dra Zbigniewa Nawrockiego pt. Od totalitaryzmu do wolności”.

List do uczestników spotkania w imieniu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytała wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart. W korespondencji Marszałek Sejmu wspomniał, że miał okazję współpracować z Zbigniewem Nawrockim. Jak podkreślił, dr Nawrocki nie tylko wnikliwie badał najnowszą historię, lecz także ją tworzył: „Aktywnie, od lat studenckich, walczył z totalitarną władzą. Jak każde pokolenie urodzone w zniewolonej Polsce, doświadczył skutków reżimowego systemu ograniczającego wolność jednostki i całego narodu. Systemu, który opiera się na przemocy i zastraszaniu, niszczy chrześcijańskie i humanistyczne wartości. Nie poddał się jednak komunistycznej ideologii, otwarcie się jej sprzeciwiał".

Prelekcje, przedstawione przez uczestników spotkania, przybliżyły naukowy i społeczny dorobek Zbigniewa dr. Nawrockiego i podkreśliły jego wkład w badania nad najnowszą historią Polski. Dariusz Byszuk - naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie zaprezentował jego postać jako organizatora i pierwszego dyrektora Oddziału rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Referaty wygłosili również: dr Ryszard Oleszkowicz Zbigniew Nawrocki - historyk i oficer", dr Stanisław Stępień Zbigniew Nawrocki jako badacz polskiego systemu totalitarnego po II wojnie światowej", dr Grzegorz Szopa zaprezentował temat Żołnierze Wyklęci - sumienie narodu", dr Irena Kozimala W poszukiwaniu grobu Wyklętego porucznika Jana Totha ps. Mewy", a dr Arkadiusz Machniak poruszył zagadnienie Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie rozpracowania organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne".
 
W konferencji uczestniczyli przyjaciele, rodzina, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. 
 
Fot. Jakub Izdebski 
do góry