Nawigacja

Aktualności

Trwają XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

29 stycznia 2019 r. na Starym Cmentarzu w Korczynie odbyło się spotkanie i modlitewne przy obelisku poświęconym pamięci Żydów - mieszkańców Korczynie, ich życia, męczeństwa i Zagłady w czasie okupacji hitlerowskiej.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele IPN Oddział w Rzeszowie na czele z dr hab. Elżbietą Rączy, historykiem zajmującym się historią stosunków polsko- żydowskich.

29 stycznia br. w Krośnie uroczystości rozpoczęły się przy pamiątkowej tablicy ulokowanej w miejscu dawnego getta żydowskiego przy ul. Franciszkańskiej 9, gdzie dr hab. Elżbieta Rączy z rzeszowskiego Oddziału IPN przybliżyła zebranym historię krośnieńskich Żydów.

Obchodom w Krośnie towarzyszyła:

- wystawa z Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie pt. „Wszystkie drogi”. Organizator: Urząd Miasta Krosna, Muzeum Podkarpackie w Krośnie (Wystawę można oglądać od 29 stycznia do 3 lutego br.)

- wykłady w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, ul. Piłsudskiego 14

- Siostry Katarzyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu z Wielkiej Brytanii pt. „Rola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu w dialogu chrześcijańsko-żydowskim”

- Bartosza Duszyńskiego z Muzeum Żydowskiego Galicja pt.„ Historia Żydów w Polsce”. Organizator: Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Fot. Stanisław Stopyra (IPN Rzeszów)

30 stycznia br. w Jodłowej w pow. dębickim obchody Dnia Holocaustu rozpoczęły się wspólną modlitwą Polaków i Żydów przy zbiorowej mogile jodłowskich Żydów zamordowanych przez Niemców w 1942 r. w lesie k. Przeczycy. Następnie w sali pod kościołem parafialnym w Jodłowej odbyła się sesja naukowa pod hasłem „Historia i kultura Żydów naszym wspólnym dziedzictwem”. Licznie zgromadzona młodzież wysłuchała wykładów dr hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca, dr hab. prof. UR Elżbiety Rączy, dr Danuty Pustelak oraz prezentacji przygotowanej przez dr Daniela Starzyńskiego i Zbigniewa Nizińskiego. Sesja naukowa zakończyła się prezentacją książki autorstwa ks. dr Juliana Kapłona „Kronika wspomnień, t. IV. Ci, którzy żyli wśród nas… (Żydzi w Jodłowej)”.

Uroczystości zakończyły się odsłonięciem obelisku „Pamięci Polaków z Jodłowej, którzy mieli odwagę ratować swoich żydowskich sąsiadów podczas Holocaustu”. Odsłonięcia dokonał Jan Świętoń, syn Jakuba i Filomeny Świętoniów ratujących rodziny żydowskie w Jodłowej.

Organizatorami wydarzenia była m.in. Parafia pw. św. Stanisława BM w Jodłowej, Szkoła Podstawowa i Liceum w Jodłowej, Hufiec ZHP Dębica, Uniwersytet Rzeszowski i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Fot. Igor Witowicz (IPN Rzeszów)

31 stycznia br. w Krajowicach - Podzamczu uczczono pamięć 262 Żydów z Brzostku i Kołaczyc zamordowanych przez Niemców 12 sierpnia 1942 roku. W mogile spoczywają szczątki Żydów z rodzin m.in: Allachów, Aronów, Berlów, Bodków, Buchów, Chabków, Eilów, Kloców, Krauzów, Krautów, Mośków, Mortków, Ryfków, Szermerów Ślamów, Usier, Waldów, Walachów, Weinbergerów, Zibberberów.

Modlitwę za zmarłych odmówili księża katoliccy, następnie Pani Sali Mizroch z USA, reprezentująca drugie pokolenie ocalałych, podziękowała Polakom za udział w uroczystości i opiekę nad miejscami pamięci pomordowanych.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych oraz młodzież z Gminy Kołaczyce.

Fot. Wiesław Skałkowski

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Korczynie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Korczynie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Korczynie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Korczynie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Krośnie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Krośnie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Krośnie.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Krośnie.
 • Modlitwa Polaków i Żydów przy zbiorowej mogile jodłowskich Żydów w lesie k. Przeczycy.
 • Modlitwa Polaków i Żydów przy zbiorowej mogile jodłowskich Żydów w lesie k. Przeczycy.
 • Modlitwa Polaków i Żydów przy zbiorowej mogile jodłowskich Żydów w lesie k. Przeczycy.
 • Modlitwa Polaków i Żydów przy zbiorowej mogile jodłowskich Żydów w lesie k. Przeczycy.
 • Sesja naukowa pod hasłem „Historia i kultura Żydów naszym wspólnym dziedzictwem”.
 • Sesja naukowa pod hasłem „Historia i kultura Żydów naszym wspólnym dziedzictwem”.
 • Sesja naukowa pod hasłem „Historia i kultura Żydów naszym wspólnym dziedzictwem”.
 • Prezentacja książki autorstwa ks. dr Juliana Kapłona „Kronika wspomnień, t. IV. Ci, którzy żyli wśród nas… (Żydzi w Jodłowej)”.
 • Odsłonięcie obelisku „Pamięci Polaków z Jodłowej, którzy mieli odwagę ratować swoich żydowskich sąsiadów podczas Holocaustu przez Jana Świętonia.
 • Odsłonięcie obelisku „Pamięci Polaków z Jodłowej, którzy mieli odwagę ratować swoich żydowskich sąsiadów podczas Holocaustu przez Jana Świętonia.
 • Uroczystości w Krajowicach - Podzamczu przy mogile 262 Żydów z Brzostku i Kołaczyc zamordowanych przez Niemców 12 sierpnia 1942 roku.
 • Uroczystości w Krajowicach - Podzamczu przy mogile 262 Żydów z Brzostku i Kołaczyc zamordowanych przez Niemców 12 sierpnia 1942 roku.
 • Uroczystości w Krajowicach - Podzamczu przy mogile 262 Żydów z Brzostku i Kołaczyc zamordowanych przez Niemców 12 sierpnia 1942 roku.
 • Uroczystości w Krajowicach - Podzamczu przy mogile 262 Żydów z Brzostku i Kołaczyc zamordowanych przez Niemców 12 sierpnia 1942 roku.
do góry