Nawigacja

Aktualności

Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów – Rzeszów, 8 grudnia 2018

8 grudnia 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbył się Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów. 
Wydarzenie to zorganizowane zostało przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, a patronatem honorowym objął je Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który uczestniczył w spotkaniu. 

W swoim wystąpieniu powiedział: „Na naszej podkarpackiej ziemi, z pozoru spokojnej i cichej, opozycyjne działania miały równie silny wymiar, jak w innych częściach kraju. Pod przewodnictwem metropolity przemyskiego księdza biskupa Ignacego Tokarczuka walczyliśmy o poszanowanie ludzkiej godności, o prawo do wolności sumienia i myśli. Ten mądry pasterz, wbrew wszelkim zakazom, rozpoczął ogromne dzieło budowy kościołów. Słowem i osobistą postawą budził w nas pragnienia życia wolnego od zakazów i komunistycznych dyrektyw. Składam najwyższe wyrazy szacunku wojennym kombatantom, działaczom antykomunistycznego podziemia i opozycji lat powojennych. Bez Państwa poświęcenia, a także przekonania o słuszności podjętej walki, nie byłoby wolnej i suwerennej Polski”. 

W kongresie wziął udział dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, który odczytal  list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników tego wydarzenia.

Celem przedsięwzięcia było podkreślenie szczególności roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uhonorowanie wszystkich Tych, którzy włączyli się w tworzenie niezawisłej Rzeczypospolitej. Było to wyjątkowe spotkanie wszystkich żyjących osób represjonowanych, działaczy Solidarności i kombatantów. Założeniem Kongresu było wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i zwiększenie świadomości Polaków na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową niezależnej państwowości polskiej. To również promocja narodowych wartości takich jak: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka. W ten sposób podkreślony został wysiłek wszystkich pokoleń Polaków prowadzący do odzyskania i utrzymania współczesnej niepodległości.

Wydarzenie przygotowano w ramach projektu pt. „Niepodległa – pamięć i duma pokoleń”, dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022.  Współorganizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

Kongresowi towarzyszyła wystawa pt. „Stan wojenny” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie oraz wykład historyka dr Marcina Bukały z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie pt. „Działalność opozycyjna jako ważny etap drogi do Polski Niepodległej”

Ostatnim punktem spotkania był uroczysty koncert Pawła Steczkowskiego pt. „Pieśni internowanych”, podczas którego wystąpili : Paweł Steczkowski, Adrianna Kieś, Andrzej Paśkiewicz, Jacek Mielcarek, Bartłomiej Wanecki, Jakub Mielcarek. Podczas koncertu na żywo, na scenie powstawał obraz koncertowy w wykonaniu malarza Rafała Zawistowskiego.

Wydarzenie poprowadził dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów Adam Głaczyński.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

 

do góry