Nawigacja

Aktualności

Spotkania w ramach „Przystanku Historia IPN Lwów” – Stryj, Podhorce, 1–2 czerwca 2018

1 czerwca 2018 r. rozpoczęła się kolejna odsłona „Przystanku Historia IPN Lwów".

W Stryju, w ramach obchodów Dnia Dziecka, odbyły się imprezy kulturalne i edukacyjne, w których uczestniczyły dzieci i młodzież z polskich organizacji obwodu lwowskiego. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie – dr Jacek Magdoń i Maciej Rędziniak uczestniczyli w otwarciu Festiwalu Polskich Teatrów Dziecięcych, zorganizowanym przez Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Karola Makuszyńskiego w Stryju i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Żydaczowie.

Edukatorzy IPN w pobliskich Podhorcach zaprezentowali polskim dzieciom wystawę „Ojcowie Niepodległości” oraz przedstawili prelekcję „Orlęta Lwowskie".

W otwarciu „Przystanku Historia Lwów" uczestniczył Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski. W tym dniu uczestnicy projektu zwiedzili również zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy Jabłonowskich-Branickich. 

2 czerwca 2018 r. odbyła się druga część „Przystanku” w Stryju, dorośli uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. Jacka Magdonia „Sojusz polsko-ukraiński w 1920 r.”. Wśród słuchaczy była grupa dorosłych ze Lwowa: „Klub Kobiet”, który działa przy Asocjacji Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej, przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a także reprezentanci „Rodziny Rodzin” ze Lwowa oraz członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Zgoda” z Borysławia. Maciej Rędziniak przeprowadził dla dzieci ze Stryja i Borysławia warsztaty edukacyjne „Symbole naszej historii”, zakończone konkursem plastycznym. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Ojcowie Niepodległości”.

Głównymi organizatorami części edukacyjnej „Przystanku Historia Lwów" są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej. 

Fot. Stanisław Stopyra i Jacek Magdoń (IPN Rzeszów)

do góry