Nawigacja

Aktualności

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku – wyniki konkursu

9 maja 2024 r. rozstrzygnięty został etap wojewódzki VI edycji ogólnopolskiej konkursu Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich w roku szkolnym 2023/2024.

W tym roku rozegrał się on tylko w kategorii prac multimedialnych.

  • Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie Zuzanna Balicka i Zofia Medygrał z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (opiekun p. Marcin Świętoń).
  • Ponadto komisja zakwalifikowała do etapu centralnego jako wyróżnioną pracę zespołu w składzie Martyna Dec, Magdalena Nieradka i Aleksandra Tryk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie (opiekun naukowy: p. Joanna Nieradka).

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym.

„Kresy Wschodnie I i II Rzeczypospolitej to kraina, która wydała wielu wspaniałych bohaterów naszych dziejów, żeby wymienić tylko Stanisława Żółkiewskiego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszkę, Romualda Traugutta, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego.

To wspólna ojczyzna wielu narodów: Polaków, Rusinów, Ukraińców, Żydów, Ormian, Litwinów, Białorusinów i Poleszuków, których historia połączyła na wieki wspólnymi więzami. To ziemia wciąż opiewana w licznych dziełach literackich i z nostalgią wspominana przez dawnych jej mieszkańców. To wreszcie kraj, którego mieszkańcy doświadczyli w XX wieku wielu dramatycznych przeżyć” – piszą organizatorzy projektu z IPN.

Celem projektu edukacyjnego jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Zaplanowano sesje naukowo-edukacyjne i spotkania warsztatowe, wykłady, pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest jednak konkurs wiedzy. Został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym. Uczestnicy mieli przygotować pracę pisemną lub multimedialną na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom wiele interesujących tematów. Można było np. przygotować pracę o sowieckich deportacjach, losach zesłańców w głąb ZSRS, Kresowianach na „Liście katyńskiej”, o ludobójstwie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej w latach 1939 -1948, tragicznym losie polskiej inteligencji kresowej i duchowieństwa rzymskokatolickiego w czasie II wojny światowej.

 

do góry