Nawigacja

Aktualności

Sesja popularnonaukowa w 80. rocznicę zbrodni OUN i UPA na polskich mieszkańcach Cieszanowa – Cieszanów, 10 maja 2024

Sesję popularnonaukowa w 80. rocznicę zbrodni OUN i UPA na polskich mieszkańcach Cieszanowa.

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę spalenia miasta. Nocą z 3 na 4 maja 1944 roku oddział UPA Iwana Szpontaka „Zalizniaka” i oddziały samoobrony ukraińskiej (Samooboronni Kuszczowi Widdiły – SKW) z Nowego Sioła oraz Nowego i Starego Lublińca napadły na Cieszanów. W wyniku tej agresji spłonęło 90 procent zabudowań. Agresorzy zabili też mieszkańców, którzy dzień wcześniej odmówili wyjścia z miasta do Narola kontrolowanego wtedy przez Armię Krajową.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą święta w intencji pomordowanych przez OUN i UPA mieszkańców Cieszanowa i okolicznych miejscowości, w kościele pw. św. Wojciecha. Po jej zakończeniu delegacje władz samorządowych, IPN w Rzeszowie na czele z dyrektorem Oddziału dr. hab. Dariuszem Iwaneczko, przedstawiciele ŚZŻAK Koła Lubaczów, młodzież szkolna i mieszkańcy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej i Konfliktu Polsko-Ukraińskiego przy ulicy Armii Krajowej.

W Domu Senior Plus (dawna Synagoga) odbyła się sesja popularnonaukowa z udziałem historyków i badaczy stosunków polsko - ukraińskich.

80. rocznica zbrodni OUN i UPA na polskich mieszkańcach Cieszanowa cz. 1. Relacja Telewizja Lubzczów. 

80. rocznica zbrodni OUN i UPA na polskich mieszkańcach Cieszanowa cz 2. Relacja Telewizja Lubzczów. 

PROGRAM SESJI POPULARNONAUKOWEJ:

  • 16.00 rozpoczęcie obrad Wystąpienia okolicznościowe
  • 16.20 dr Joanna Karbarz-Wilińska (IPN Gdańsk)Wiśniowiec, luty 1944 r. Ostatnia masowa zbrodnia OUN-UPA na Wołyniu
  • 16.40 dr Wojciech Hanus (IPN Rzeszów) Na styku dwóch dystryktów. Schyłek okupacji niemieckiej w rejonie Lubaczowa i Cieszanowa
  • 17.00 dr Tomasz Bereza (IPN Rzeszów) Kadry „zakerzońskiej” UPA. Dezercja policji ukraińskiej na obszarze między Rawą Ruską a Jarosławiem i Biłgorajem w 1944 roku
  • 17.20 Tomasz Róg (badacz niezależny, Cieszanów) Zagłada Cieszanowa (3–5 maja 1944 r.)
  • 17.40 Przerwa

prezentacja WYDAWNICTW Instytutu Pamięci Narodowej poświęconych Zbrodni Wołyńskiej:

  • 18.00 Bartosz Januszewski (IPN Gdańsk) Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia, wybór i opracowanie: Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski, Gdańsk–Warszawa 2023.
  • 18.30 Barbara Kościelny (IPN Rzeszów) Zbrodnie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1945) w dokumentach. Studia i materiały, wstęp i redakcja: Tomasz Bereza, Rzeszów–Warszawa 2023.
  • 19.00 zakończenie SESJI

Wydarzeniu towarzyszyło stoisko wydawnicze, gdzie można było zakupić publikacje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej.

do góry