Nawigacja

Aktualności

Zmarł ksiądz Stanisław Bartmiński

Kapelan organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz dla osób represjonowanych z powodów politycznych i działaczy opozycji rolniczej w latach 80. XX wieku. Prowadzona przez niego plebania była miejscem spotkań działaczy „Solidarności”. Duchowny zasłynął swoją społeczną działalnością oraz otwartością na osoby różnych narodowości i religii.

  • Ksiądz Stanisław Bartmiński

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 18 kwietnia 2024 r. odszedł do Domu Pana ks. Stanisław Bartmiński – wieloletni proboszcz parafii w Krasiczynie, działacz społeczny, organizator pomocy dla osób represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin oraz działaczy opozycji rolniczej w latach 80. XX wieku. Prowadzona przez niego plebania była miejscem spotkań działaczy „Solidarności”. Duchowny zasłynął swoją społeczną działalnością oraz otwartością na osoby różnych narodowości i religii. Był także dziennikarzem, autorem publikacji turystycznych, współtwórcą i głównym konsultantem serialu telewizyjnego „Plebania”.

Stanisław Bartmiński urodził się w 1936 r. w miejscowości Kruhel Mały, która administracyjnie leży obecnie w granicach Przemyśla,  jako syn Mieczysława i Franciszki z domu Zając. Uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Bączalu Górnym, gdzie
mieszkał na plebanii podczas II wojny światowej, aż do 1947 r. u ks. Floriana Zająca - brata matkiTam przyjął pierwszą komunię świętą i kształtował zaczątki swojego powołania do życia kapłańskiego. Uczył się w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oraz w Gimnazjum Biskupim w Lublinie, maturę zdał w 1953 r. w Małym Seminarium w Przemyślu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, a święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r.  Po święceniach kapłańskich rozpoczął działalność duszpasterską. Jako wikariusz pracował w Besku, Sieniawie Jarosławskiej, Rzeszowie, Ustrzykach Dolnych, Krośnie Polance i Przemyślu - Błoniu W tym okresie posługiwał także jako duszpasterz ludzi głuchoniemych i ministrantów.

W latach 1970–2008 był proboszczem w parafii św. Marcin w Krasiczynie – to właśnie krasiczyńska plebania stała się pierwowzorem filmowej tulczyńskiej „Plebanii”, a postać miejscowego proboszcza była uosobieniem ks. prałata Bartmińskiego. W 2009 r. świętował jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich.

W okresie stanu wojennego ks. Stanisław Bartmiński jako proboszcz w Krasiczynie organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz dla osób represjonowanych z powodów politycznych. Krasiczyńska plebania była też miejscem spotkań, rekolekcji i wykładów dla działaczy „Solidarności”. Przez lata wspierał odnowy kościołów, kapliczek i zabytkowych cmentarzy. Był twórcą i redaktorem Wieści Krasiczyńskich. Autorem licznych książek, m.in.: Z chałupy w świat: losy potomków Franciszki i Mieczysława Bartmińskich w osiemdziesięciolecie ich ślubu, wydanej w 2014 r. i licznych broszur informacyjno-turystycznych.

Odznaczenia i nagrody: 

  • w ramach zasług dla społeczności archidiecezjalnej ks. Bartmiński został odznaczony godnością kanonika honorowego Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej - w Polsce zwyczajowo zwanym tytułem prałata
  • w 1991 roku nagrodzony Nagrodą Polcul Fondation
  • 1 lipca 2007 r. otrzymał dyplom uznania za zasługi dla ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce z rąk ambasadora Izraela,
  • Człowiek Roku 2001 w kategorii Osobowość Roku 2001 dziennika Nowiny,
  • Podkarpacki Dziennikarz Roku 2003, jako redaktor Wieści Krasiczyńskich,
  • nominowany do Nagrody Pojednania za działalność na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego,
  • laureat nagrody im ks. Romana Indrzejczyka za działalność na rzecz rozwoju polsko-żydowskiego
  • od 2006 roku - Honorowany Obywatel Gminy Krasiczyn

Rodzinie, Bliskim oraz Wszystkim, których ta śmierć dotknęła składamy wyrazy współczucia. Niech Pan przyjmie Go do Swojego Domu.

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 


 

do góry