Nawigacja

Aktualności

Obchody 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa i promocja publikacji Wincenty Witos, Dzieła wybrane, t. 1–5 – Rzeszów, 31 stycznia 2024

Wincenty Witos przez całe życie dążył do poprawy warunków egzystencji chłopów i walczył o ich prawa. Był jednym z najważniejszych polityków niepodległej Polski. Trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas II wojny światowej Niemcy uwięzili go w rzeszowskim Zamku.

31 stycznia 2024 r. w gmachu Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, związane z prezentacją publikacji poświęconej Wincentemu Witosowi.

Dzięki staraniom Instytut Pamięci Narodowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach udało się w tym roku wznowić wydanie monumentalnego dzieła. Dzieła Wybrane Wincentego Witosa, otrzymały nową szatę graficzną i opracowanie. Prelekcje dotyczącą powstania tego wydawnictwa przedstawił wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Gośćmi honorowymi spotkania był prawnuk Witosa Marek Steindel z małżonką Barbarą i synem Wojciechem.

 

To jeden z sześciu ojców niepodległości, człowiek niezwykle zasłużony dla Polski – dla jej państwowości i naszego narodu. Jako przywódca chłopów i ruchu ludowego, miał niezwykle ważny wpływ na to, że wielu z tych, którzy uważali się za tutejszych, za mieszkańców wyłącznie danego regionu, uzyskało świadomość narodową  – Sam Witos czuł się zawsze Polakiem i chciał, żeby wszyscy chłopi polskiego pochodzenia taką świadomość mieli. I to mu się w dużej mierze udało – podkreślił dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

Wydarzenie poprowadził dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Wśród licznie zgromadzonych gości byli: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, Paweł Batroszek, wicewojewoda podkarpacki, Mateusz Maciejczyk i Waldemar Szumny, radni Miasta Rzeszowa, Janusz Skicki, kierownik Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach, Rafał Białorucki, radny powiatu rzeszowskiego, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, członkowie Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Podczas uroczystości dr hab. Ewelina Podgajna – prof. UMCS wygłosiła wykład „Myśl polityczna Wincentego Witosa”, dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN i dr inż. Marek Steindel – prawnuk Wincentego Witosa, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zaprezentowali najnowszą publikację „Wincenty Witos, Dzieła wybrane, t. 1–5” (Warszawa 2024), a historycy z IPN Oddział w Rzeszowie: dr Tomasz Bereza i dr Marcin Bukała omówili temat „Witos i jego związki z Podkarpaciem” w publikacjach: Dzieła wybrane, t. 1–5 oraz Wincenty Witos 1874–1945.

Po zakończonej konferencji wszyscy mieli okazję zejść do podziemi rzeszowskiego zamku, gdzie znajduje się cela Wincentego Witosa, w której był więziony. Na zakończenie złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt Witosa na zamku.

Dzieła wybrane Wincentego Witosa pokazują ogromny dorobek pisarski współtwórcy polskiej niepodległości. Na pięciotomową edycję składają się wspomnienia, w tym te spisywane na przymusowej emigracji w Czechosłowacji, publicystyka oraz przemówienia. Mimo dużej dozy subiektywizmu dzieła Witosa stanowią cenne źródło historyczne dzięki zawartej w nich faktografii.

Edycja jest dostępna w księgarniach Instytutu Pamięci Narodowej online i stacjonarnie.

do góry