Nawigacja

Aktualności

XV Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu – Rzeszów, 27 stycznia 2023

Rzeszów po raz piętnasty włączył się w Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, które potrwają od 27 stycznia do 3 lutego 2023 r. 

27 stycznia 2023 r. na cmentarzu żydowskim przy ul. Rejtana, odbyły się uroczystości przy pomniku ufundowanym w 1947 r. przez ocalonych Żydów rzeszowskich. W tym miejscu została odmówiona modlitwa z udziałem Rabina Yehoshua Ellisa z Warszawy i ks. dr. Pawła Batorego, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. W uroczystości wzięli udział potomków byłych żydowskich mieszkańców obecnego województwa Podkarpackiego, dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie, dr Piotr Szopa, naczelnik OBUWiM, dr hab. Elżbieta Rączy, współorganizator obchodów, dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizator uroczystości. Byli obecni Radosław Wiatr, wicewojewoda podkarpacki, Stanisława Kruczek i Waldemar Szumny z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele środowisk naukowych, Stowarzyszenia Rajsza oraz media.

Po odmówionych modlitwach i okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty i zapalono światło pamięci ku czci pomordowanych Żydów.

 

Kolejnym punktem pamięci na mapie Rzeszowa pomnik - głaz zlokalizowany w pobliżu dwóch synagog: tzw. staromiejskiej i nowomiejskiej. Na monumencie wmontowana jest tablica pamiątkowa z inskrypcją mówiącą o tym, że w lecie 1942 r. zgromadzono w tym miejscu Żydów przed wywiezieniem ich do obozów zagłady.

W tym miejscu delegacja IInstytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w składzie dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego oddziału, dr Piotr Szopa, naczelnik OBUWiM oraz dr hab. Elżbieta Rączy, historyk i współorganizator obchodów oddali hołd wywiezionym i straconym ofiarom holokaustu z Rzeszowa i okolic.

27 stycznia 2023 r. obchodzimy 78. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym dniu delegacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zapaliła znicze na pomniku pamięci Ofiar Obozów Koncentracyjnych, który mieści się na terenie Cmentarza Komunalnego Wilkowyja. W tym miejscu znajdują się urny z ziemią z obozów koncentracyjnych.

PROGRAM OBCHODÓW W RZESZOWIE:
27 stycznia 2023 r. (piątek)

• 9.00 - 10.00 – Uczczenie Ofiar Holocaustu z udziałem Rabina Yehoshua Ellisa z Warszawy i potomków byłych żydowskich mieszkańców obecnego województwa Podkarpackiego (nowy Cmentarz żydowski, al. Rejtana – wejście od ul. Dołowej)
• 11.00 - 11.30 – Uczczenie Ofiar Holocaustu przy obelisku na starym cmentarzy żydowskim w Rzeszowie, ul. Bożnicza
• 12.00 – Otwarcie wystawy „Żydowski akropol” (Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul. Warneńczyjka 57)

28 stycznia 2023 r. (sobota)
• 10.00 - 10.30 – Modlitwa za Ofiary Holocaustu, połączona z odczytywaniem nazwisk Polaków z Podkarpacia zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi (Kościół Farny pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie, pl. Farny 5)
• 18.00 – Wykład: Tu się modlili, tu się spotykali - synagoga jako miejsce modlitwy i centrum życia społecznego; Prowadzenie: Karolina Ożóg, Stowarzyszenie Rajsze (Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie ul. Sobieskiego 18)
Wystawa towarzysząca: Ślady Przeszłości – fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX wieku; Autorzy: Marzena Lorens, Rafał Kocoł; Produkcja: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

29 stycznia 2023 r. (niedziela)
• 12.00 – Spacer: Tu mieszkali. Spacer ku pamięci mieszkańców Rzeszowa zamordowanych podczas Holokaustu; Plac Ofiar Getta w Rzeszowie, Kamień Pamięci, prowadzenie: Marta Wójcik, Stowarzyszenie Rajsze

1 lutego 2023 r. (środa)
• 9.00 - 10.00 – Prezentacja książki malarki Niny Talbot z USA, pt. The Past is the Present (Nowy Jork 2022), poświęconej jej rodzinie z Dynowa i pracom artystycznym dotyczącym Holocaustu (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Historii sala 234, al. Rejtana 16c)
• 9.30 - 11.00 – Losy rodzin Halpern, Ringler i Chonigsman w okresie Holocaustu (o swoich bliskich opowiedzą: Rachel Halpern, Tamar Halpern, Szmuel Halpern, Dawid Ringler, Wiktoria Chonigsman)
• 11.30 - 13.00 – Prezentacja malarki Niny Talbot z USA pt. The Past is the Present (Nowy Jork 2022) poświęconej jej rodzinie z Dynowa i pracom artystycznym dotyczącym Holocaustu; Archiwum Państwowe (Rzeszów ul. Władysława Warneńczyka 57).
Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa Żydowski Akropol; Archiwum Państwowe (Rzeszów ul. Władysława Warneńczyka 57)

2 lutego 2023 r. (czwartek)

• 10.00 - 10.30 – Prelekcja dr hab. Elżbiety Rączy (UR, IPN O/Rzeszów, Zagłada Żydów na podkarpaciu w okresie niemieckiej okupacji. (Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Michałowskiego; ul. Stanisława Staszica 16 A)
• 10.30 - 11.30 –  Prezentacja książki Niny Talbot z USA The Past is the Present, New Jork 2022 poświęconej jej rodzinie z Dynowa i pracom artystycznym dotyczącym Holocaustu. (Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, ul. Staszica)

VII edycja konferencji dla nauczycieli Jak uczyć o Holocauście? Rola instytucji muzealnych w nauczaniu o zagładzie Żydów: 
• Roman Zych, PCEN/PZPW Rzeszów, Rozpoczęcie konferencji
• Krystyna Wróblewska, Dyrektor PCEN/PZPW w Rzeszowie, Powitanie uczestników konferencji i słowo wstępne
• Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec, UR, Materiały dotyczące Holokaustu w zbiorach muzeów na Podkarpaciu
• Nina Talbot, New York, Prezentacja książki malarki Niny Talbot z USA, pt. „The Past is the Present“ (Nowy Jork 2022), poświęconej jej rodzinie z Dynowa i pracom artystycznym

Organizatorzy:
Zakład Historii i Kultury Żydów Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Stowarzyszenie Rajsze

 

do góry