Nawigacja

Aktualności

Polecamy prezentację upamiętnień zrealizowanych przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie w 2022 roku

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie w 2022 r. zrealizowało na terenie województwa podkarpackiego szereg upamiętnień. Centrala Instytutu Pamięci Narodowej oraz rzeszowski Oddział IPN uczestniczyły w całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów związanych z budową pomników, renowacją już istniejących, ufundowaniu tablic pamiątkowych poświęconych pamięci osób i wydarzeń historycznych związanych z naszym regionem, remoncie grobów wojennych czy powstaniu pamiątkowych murali. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą działania OBUWiM IPN w Rzeszowie. 

do góry