Nawigacja

Aktualności

V Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów – Rzeszów, 12 grudnia 2022

Jesteśmy wdzięczni wszystkim Represjonowanym, Działaczom Solidarności i Kombatantom za dar odwagi, wytrwałość i determinację w walce z totalitarnym reżimem. Bez tej ofiary nie byłoby suwerennej i demokratycznej Polski.

V Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów w Rzeszowie. 

W przeddzień rocznicy stanu wojennego – w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - odbył się V Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, przy wsparciu Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Odra – Niemen. Kontynuowanie tej wyjątkowej formuły spotkania to okazja do uhonorowania wszystkich, którzy włączyli się w sposób szczególny w trudną drogę tworzenia niezawisłej Rzeczypospolitej.

Założeniem Kongresu było wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i zwiększenie świadomości Polaków na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową niezależnej państwowości polskiej. Wydarzenie stanowiło również promocję narodowych wartości takich jak: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka. W ten sposób podkreślony został wysiłek wszystkich pokoleń Polaków prowadzący do odzyskania i utrzymania współczesnej niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny, Ofiar Stanu Wojennego, Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów, która odbyła się w Kościele św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie. Następnie uczestnicy zgromadzili się w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny przyjęli Państwo zaproszenie na wyjątkowe spotkanie w gronie Kombatantów, Działaczy Solidarności i Osób Represjonowanych. Niestety z każdym rokiem jest nas coraz mniej, odchodzą od nas bohaterowie naszej wolności, ludzie, którzy w godzinie próby zachowali się jak trzeba, którzy potrafili wybrać między dobrem a złem, wolnością a zniewoleniem. Cieszy nas niezwykle tak liczna obecność młodych ludzi. To pewnego rodzaju gwarancja, że ideały Solidarności oraz przesłanie o tym, że światełko wolności musi być niezmiennie podtrzymywane i ochraniane – będą przekazane w przyszłość. O to Państwo walczyliście" – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Zgromadzonych powitał również dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr hab. Dariusz Iwaneczko, który podkreślał, że dzisiejsze wydarzenie jest bezprecedensowe i niezwykle ważne dla poszanowania historii, budowy pamięci i tożsamości naszego narodu. oraz zachęciła uczestników spotkania do wskazania osób ze swojego środowiska, które za swoją działalność nie otrzymały jeszcze należnych im podziękowań czy odznaczeń od państwa polskiego jak Krzyż Wolności i Solidarności za działalność antykomunistyczną.

Głos zabrał także Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych postanowieniem Prezydenta RP. Osoby zasłużone dla Niepodległej otrzymały Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Uczestnicy Kongresu wysłuchali wykładu Artura Brożyniaka z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie pt. „Działalność wydawnicza opozycji w Polsce w latach 70. i 80. Zapoznali się również z „żywą lekcją historii”, powstałą w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Odra – Niemen, Oddział Podkarpacki.

Goście mieli również okazję obejrzeć wystawę pt. ”Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL” przygotowaną przez Oddział IPN w Szczecinie. Ekspozycja ” powstała w ramach obchodów Roku Kultury Niezależnej. Celem wystawy jest ukazanie masowości działalności wydawniczej opozycji w Polsce, szczególnie w latach 70. i 80. i ukazanie procesu „odkłamywania” rzeczywistości PRL, jakiej podjął się opozycyjny ruch wydawniczy.

Całość uświetnił koncert poezji antykomunistycznej i patriotycznej w wykonaniu Alka Berkowicza z Zespołem.

W rocznicę stanu wojennego winni jesteśmy wdzięczność tym, którzy nas wówczas wspierali - Kościołowi Katolickiemu w Polsce i papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który nawoływał wówczas: „Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny”. Nie ulega wątpliwości, że postawa Księdza Prymasa, biskupów, księży, świeckich skupionych wokół Kościoła, zmniejszała napięcia społeczne, wyciszała emocje, hamowała gwałtowne reakcje i duchowo wspierała społeczeństwo. Kościół, zawierzając Polskę Bogu, niósł pomoc potrzebującym, udzielał wsparcia i schronienia. Pamiętamy o dziele Biskupa Diecezji Przemyskiej - JE śp. ks. bp. Ignacego Tokarczuka i najwyższej ofierze życia śp. ks. Jerzego Popiełuszki. Takich bohaterskich duchownych w Polsce było wielu. Podziękowania za solidarną postawę z Narodem Polskim w okresie stanu wojennego należą się także wielu państwom, Polonii, organizacjom międzynarodowym, organizacjom charytatywnym, bezimiennym inicjatorom akcji pomocowych, ludziom dobrej woli, którzy w różnych miejscach kuli ziemskiej nie szczędzili czasu i środków, aby wesprzeć Polaków w tych trudnych chwilach.

13 grudnia składamy hołd walczącym w sprawie polskiej wolności, swobód narodowych i obywatelskich, stawiamy w oknach naszych domów symboliczną świecę ku czci ofiar wydarzeń grudniowych. Solidarnie dołączamy do ogólnopolskiej akcji „Zapal Światło Wolności”, prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W tym dniu oddajemy szczególny hołd wszystkim Bohaterom - ofiarom reżimu komunistycznego w czasie stanu wojennego – zastrzelonych przez milicję, śmiertelnie pobitych i pomordowanych przez tajną policję polityczną. Dzięki ich postawie Naród Polski wyszedł zwycięsko z tej dziejowej próby.

do góry