Nawigacja

Aktualności

Sesja popularnonaukowa poświęcona Siostrom Służebniczkom – Dębica 2022

„Służebniczki Dębickie w Przestrzeni Społeczno – Eklezjalnej. Blaski i Cienie”. Sesja popularnonaukowa poświęcona Zgromadzeniu Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z udziałem historyków z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Wydarzenie rozpoczęła Msza święta w kościele św. Jadwigi. Homilię wygłosił ks. prałat Ryszard Piasecki, wieloletni proboszcz najstarszej dębickiej parafii. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Kultury Śnieżka, by wysłuchać prezentowanych wykładów.


Część I
▪️ 9:20 – 9:40 Filozoficzne przesłanki kształcenia i wychowania w XIX wieku – s. prof. Teresa Obolevich, UPJPII w Krakowie
▪️ 9:40 –10:00 Obraz dziewiętnastowiecznej Dębicy. Rzeczywistość społeczno-kulturowa –  Tomasz Czapla, Muzeum Regionalne w Dębicy
– Duchowe szlachectwo narodu. Co zawdzięcza Dębica i okolica hrabiom Reyom, Raczyńskim i Łubieńskim? – Zbigniew Drzymała, Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej
– Związki Raczyńskich ze służebniczkami. Sprowadzenie sióstr do Dębicy – s. dr Agnieszka Skrzypek, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
▪️ 10:40 –11:00 Relacje pasterzy tarnowskich ze Zgromadzeniem – pogłębieniem rozwoju charyzmatu służebniczek – ks. dr Jacek Soprych, UPJPII WTST, Rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie

Część II
▪️ 12:00 –12:20 Działalność społeczników na ziemi dębickiej w XIX i XX w. Wybrane przykłady – mgr Maciej Małozięć, Urząd Miejski w Dębicy
▪️ 12:20 –12:40 Pola walki z okupantem w czasie II wojny światowej i obecność sióstr – dr Jacek Magdoń, Oddział IPN w Rzeszowie
▪️ 12:40 –13:00 Posługa sióstr służebniczek w Dębicy, a działania organów bezpieczeństwa i władz administracyjnych w latach 1945-1956 – dr Edyta Adamczyk-Pluta, Oddział IPN w Rzeszowie
▪️ 13:00 –13:20 Aktualność koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich. Współczesne wyzwania – s. dr hab. M. Loyola Opiela, KUL
▪️ 14:45 – dyskusja panelowa i zakończenie konferencji
do góry