Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” – Rzeszów, 22 listopada 2022

„Każdy jest dłużny swej Ojczyźnie, na ile go stać – przy jego zdolnościach i siłach” – Jan Długosz

 

22 listopada 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej  „Świadek Historii” laureatom XI edycji.

Nagrody wręczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.

Nagrody honorowe otrzymali: 

– Barbara Krystyna Janczura
– śp. Franciszek Kotula (pośmiertnie)
– Tomasz Róg
– Mariusz Skiba
– Michał Jan Stręk
– Magdalena Szczepańska

 

Sukces Instytutu Pamięci Narodowej po 20 latach działalności jest Waszym sukcesem - zwrócił się do wyróżnionych osób wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. – To wy pracujecie na to, abyśmy mogli skutecznie dotrzeć ze swoimi pomysłami. Jak powiedziała tu pani Magdalena Szczepańska, wiele rzeczy nie dałoby się Wam zrobić, gdyby nie pomoc IPN. Ale powiem w drugą stronę. Wiele rzeczy nie dałoby się nam zdziałać, gdyby nie pomoc z Państwa strony. Chciałbym raz jeszcze powiedzieć, że nasze osiągnięcia są Waszymi osiągnięciami – powiedział dr Mateusz Szpytma.

To honorowe wyróżnienie przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii” uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”.

W uroczystości uczestniczył poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Radosław Wiatr, wicewojewoda podkarpacki, Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, gen. Dariusz Matusiak, komendant Wojewódzki Policki w Rzeszowie, Andrzej Adamek wójt Gminy Bełżec, Grzegorz Dominik, burmistrz miasta i gminy Narol, Zdzisław Zadworny, burmistrz Miasta i  Gminy Cieszanów licznie przyblyli samorządowcy, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych oraz zaproszeni goście. 

W 2020 r. z okazji 20. rocznicy działalności Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie ustanowił nagrodę honorową Veritas et Memoria - Prawda i Pamięć. Ta wręczana dorocznie nagroda jest kierowana do osób i instytucji, które aktywnie z nami współpracują i wspierają IPN w jego pracy ustawowej.
W 2022 r. kapituła nagrody przyznała statuetkę Veritas et Memoria Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty, z rąk wiceprezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy odebrała ją Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Uroczystości towarzyszył recital zespołu „Buen Camino”, który zaprezentuje twórczość mjr. Adama Kowalskiego z Rzeszowa, poety, legionisty, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych. 

Dotychczasowi Laureaci Rzeszowskich Edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”
 

 

 

 • 2012

Franciszek Batory
Mirosław Majkowski (Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X. DOK)
prof. Janina Marciak-Kozłowska
ks. Tadeusz Pater
Stanisław Szpunar
ks. abp Ignacy Tokarczuk

 • 2013

Lidia Teresa Argasińska
Henryk Atemborski

Józef Dalecki
Anatolia Gazda

Marian Irzyk
Alojzy Maliszewski
Tadeusz Kazimierz Orłowski
Ks. Infułat Józef Sondej
Aleksander Szymański
Janina Wierzbicka-Kopeć

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w ŁańcucieSzkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

 • 2014

Krystyna Chowaniec
Dariusz Jasiewicz
Zbigniew Larendowicz
Anna Leszczyńska
Mieczysław Skotnicki
Maria Szczepańska

 • 2015

Dariusz Jacek Fudali
bp Jan Niemiec
Tadeusz Polkowski
Stanisław Ignacy Pomprowicz
Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk - Twórcy Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny - Prezes Wojciech Kaszub i członkowie stowarzyszenia

 • 2016

Adam Kantor
Edward Marszałek
Edward Orłowski
Artur Szary
Marcin Zieniewicz
Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

 • 2017

ks. bp Edward Frankowski
Ewa Kuberna
Maciej Małozięć
Maria Mirecka-Loryś
mjr Franciszek Sagan

Bogusława Wąs

 • 2018

Piotr Ożóg
Jan Partyka
Stanisław Wójciak
Andrzej Zajdel
Zespół Szkół w Orzechówce

 • 2019

Mirosława Filipczyk
por. Tadeusz Lutak
kpt. Stefania Obara
Romuald Rzeszutek
płk pil. Tadeusz Henryk Rolski
Stanisław Mieczysław Szarzyński

 • 2020

Józefa Bryg
Jerzy Dębiec
Bernadeta Dorota Frysztak
inż. Stanisław Micał
Marek Zalotyński
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie
 

 • 2021

Teresa Marcelina Mielnik
kpt. Kazimierz Rzucidło
Marek Wójcik
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów

 • 2022

Barbara Krystyna Janczura
Franciszek Kotula
Tomasz Róg
Mariusz Skiba
Michał Jan Stręk
Magdalena Szczepańska

do góry