Nawigacja

Aktualności

Lekcja archiwalna z Instytutem Pamięci Narodowej – Rzeszów, 4 listopada 2022

4 listopada 2022 r. w siedzibie rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej gościli studenci I roku Historii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu pod opieką dr hab. Dariusza Iwaneczko. Zajęcia prowadzili pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie Elżbieta Witowicz, Agnieszka Skrzypek, Anna Fara i Karol Krzyszczuk. Podczas dzisiejszego spotkania zapoznali zgromadzonych z zasadami korzystania z archiwów IPN.

Omówili rodzaje wniosków realizowanych przez Instytut Pamięci. W szczególności wniosek o udostępnienie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych i dziennikarskich, sposób wypełniania i warunki uzyskania rekomendacji do prowadzenia badań naukowych i prasowych w IPN. Ponadto zapoznali studentów z dostępnymi aplikacjami w Czytelni Akt Jawnych. Zgromadzeni wyrazili szczególne zainteresowanie realizacją wniosku o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy (zmarłej osoby najbliższej lub spokrewnionej).

Podczas prezentacji dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Rzeszowie studenci uzyskali informacje dotyczące projektu „Archiwum Pełne Pamięci”. Archiwiści przedstawili możliwość włączenia prywatnych darowizn do zasobu archiwalnego IPN. Zgromadzeni mieli również okazję do zwiedzenia magazynów archiwalnych. Tę część spotkania prowadziła Joanna Kublicka.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami, studentów oraz grupy zorganizowane na lekcje archiwalne prowadzone w czytelni Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie przez pracowników tutejszego Archiwum.

do góry