Nawigacja

Aktualności

Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala oraz wręczenie medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022

6 września 2022 r. w Markowej odbyły się dwie uroczystości współorganizowane przez tamtejsze Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. O godz. 13:00 w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wręczą odznakę „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” nadaną pośmiertnie Abrahamowi Segalowi. Odznakę odbiorą jego dzieci.

Abraham Segal był jednym z Żydów uratowanych przez mieszkańców Markowej. Po wojnie wyjechał zagranicę, ale wielokrotnie wracał do Polski. Był orędownikiem powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Zmarł w Izraelu w 2019 roku.

Sejmik Województwa Podkarpackiego, Uchwałą Nr XXII/351/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. nadał pośmiertnie Panu Abrahamowi Izaakowi Segalowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” jako wyraz hołdu dla dokonań na rzecz kultywowania pamięci i upowszechniania wiedzy o bohaterstwie Polaków ratujących Żydów od zagłady podczas okupacji niemieckiej. Radni województwa podkarpackiego oraz społeczność składają wyrazy najwyższego uznania i szacunku dla postawy oraz działań Abrahama Segala, także na rzecz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej. 
Uroczystość otworzyła Maria Ryzner - Folta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej, laudację na cześć odznaczonego Abrahama Izaaka Segala wygłosił Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego, uchwałę odczytał Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Historię Abrahama Izaaka Segala przedstawił dr Mateusz Szpytma, współtwórca Muzeum, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. 

Podczas uroczystości w Markowej Yacov Livne, ambasador Izraela w Polsce , wręczył medale „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” kilkorgu mieszkańcom Podkarpacia. To najwyższe cywilne odznaczenie przyznawane przez państwo Izrael i jest wyrazem podziękowania i hołdu złożonego osobom, które bezinteresownie narażały życie swoje i swoich rodzin, udzielając schronienia Żydom podczas II wojny światowej.

Uhonorowani zostali: śp. Jadwiga Laska, śp. Tomasz Krupa, śp. Aniela i Stanisław Kasieczko oraz śp. Maria i Szymon Folta oraz ich dzieci Antoni, Bronisława, Władysław i Aleksandra.

 • Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Waldemar Rataj na uroczystości wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Waldemar Rataj na uroczystości wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki na uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki na uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN na uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN na uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Yacov Livne, ambasador Izraela na uroczystości wręczenia pośmiertnie Abrahamowi Izaakowi Segalowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Yacov Livne, ambasador Izraela na uroczystości wręczenia pośmiertnie Abrahamowi Izaakowi Segalowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Uhonorowanie Abrahama Izaaka Segala Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Kapeli Jazdowskiej – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Kapeli Jazdowskiej – Markowa, 6 września 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN

 

W swoim wystąpieniu dr Mateusz Szpytma wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej powiedział:

Bez Abrahama Segala nie byłoby w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. To dzięki niemu zaczęło tu przyjeżdżać tak wielu Żydów i to nakłoniło nas, aby ci, którzy tu przyjeżdżali mogli sami poznać tę historię.

Zacytował też listy Abrahama Segala , Romka z Izraela datowany na dzień 1 stycznia 1950 r. do rodziny Cwynarów w Markowej, która go uratowała oraz list od pani Heleny, którą nazywał swoją drugą matką z 9 lutego 1950 r. 

Nasi bliscy otworzyli swoje serca dla pana Boga, ale także swoje kryjówki i piwnice dla ukrywanych Żydów. Dla wielu skończyło się to tragicznie. Jesteśmy na terenie muzeum im. Rodziny Ulmów, która została zamordowana za ukrywanie Żydów. Ale tak samo zginął Szymon Fołta, pochodzący z Markowej, który dziś pośmiertnie zostanie odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – powiedział dr Mateusz Szpytma.

Odznaczenia odebrały rodziny osób uhonorowanych pośmiertnie. Uroczystość odbyła się na terenie Muzeum w Markowej, wśród zaproszonych gości był obecny dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie. Na koniec wszyscy wysłuchali koncertu muzyki dawnej w wykonaniu Kapeli Jazdowskiej.

do góry