Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy pamięci Jana Kantego Dzianotta, weterana walk o Wolność i Niepodległość Polski – Lubla, 3 czerwca 2022

„Dziedzictwo zmarłych zbiera się powoli. Trzeba ich ciągle wspominać, rozważać ich życie, obchodzić rocznice. Wiele razy obracać się wstecz, patrząc, czy coś nie zostało zapomniane”.
                                                                                                                       
Antoine de Saint-Exupery
 

3 czerwca 2022 r. w Lubli woj. podkarpackie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność patriotyczną ostatniego właściciela Lubli Jana Kantego Dzianotta, żołnierza Armii Krajowej, dowódcy organizacji „Tarcza”.

Uroczystość rozpoczęła się  Mszą świętą o w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Lubli, pod przewodnictwem ks. Juliana Bartnika, proboszcza tutejszej parafii. Po jej zakończeniu delegacje udały się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie Jana Kantego Dzianotta oraz jego przodków. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Zespole Szkół, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej działalność patriotyczną ostatniego właściciela Lubli. Kończącym punktem programu była uroczysta akademia z udziałem społeczności szkolnej, uczniów i wychowawców. Była to piękna lekcja historii i patriotyzmu. 

Na uroczystości przybyło wielu zaproszonych gości, a szczególnie syn Jan Kantego Dzianotta Dominik Dzianott wraz z wnuczką ostatniego właściciela Lubli Adeliną Dzianott, przedstawiciele władz samorządowych z Tomaszem Gancarskim, wicestarostą strzyżowskim i Janem Ziarnikiem, wójtem gminy Frysztak, przedstawicielem Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, Kuratorium Oświaty i Wychowania z Rzeszowa oraz dyrektorzy sąsiednich szkół. Służby mundurowe. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie reprezentował dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Katarzyna Gajda-Bator. 

Wśród zaproszonych gości byli Sylwia Tulik pisarka, Jerzy Janusz Fąfara, poeta, prozaik i scenarzysta, wydawcy Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, Szymon Jakubowski, redaktor naczelny Podkarpackiej Historii, Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz lokalna społeczność i rodzice uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Lubli. 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki Dominika Dzianotta „Chciałbym tu mieszkać . Dzianottowie w Lubli (1867-1945)”.

Rodzina Dzianottów przybyła do Polski z Castasegnii, z włoskiego kantonu-Gryzonii (dawnej Retii) w XVI wieku przez Austrię i Nadrenię. Ludwin Józef Stanisław Dzianott kupił Lublę, znajdującą się wówczas w powiecie Krosno, w województwie lwowskim, w czerwcu 1867 r. 24 czerwca 1867 r. Ludwin z żoną Izabellą przeprowadzili się do Lubli. 29 czerwca miejscowy proboszcz poświęcił wszystkie zabudowania majątku. Rodzina Dzianottów mieszkała tam do 1944 r.  Dwór został spalony 17 sierpnia 1944 r. w wyniku działań wojennych.

 • Jan Kanty Dzianott
  Jan Kanty Dzianott
 • Dwór w Lubli z 1844 roku
  Dwór w Lubli z 1844 roku
 • Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Jana Kantego Dzianotta – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Jana Kantego Dzianotta – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Jana Kantego Dzianotta – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Jana Kantego Dzianotta – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
 • Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów
  Wystawa plenerowa poświęcona rodzinie Jana Kantego Dzianotta, ostatniego właściciele Lubli – Lubla, 3 czerwca 2022. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów

Po wojnie posiadłości dworskie rozparcelowano. W czasie II wojny światowej burzliwe losy stały się udziałem mieszkańców Lubli. Trudna sytuacja nie sprzyjała zarówno życiu społecznemu jak i religijnemu tej miejscowości.  W Lubli stacjonowało wojsko, przechodził frontu od 15 sierpnia 1944 r. do 15 stycznia 1945 r., a mieszkańcy czynnie angażowali się w działalność konspiracyjną. Bezpośrednio w działalność w ruchu oporu zaangażowani byli zarówno właściciel dworu Jan Kanty Dzianott jak i proboszcz w Lubli ks. Walenty Jasionowski, który pełnił funkcję kapelana Inspektoratu AK na Podkarpaciu. W Lubli miał miejsce zrzut broni i zaopatrzenia wojskowego dla Obwodu AK Krosno, którego dokonały samoloty wojskowe Aliantów 1 lipca 1944 r.

 

do góry