Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej bł. Natalii Tułasiewicz – Rzeszów, 9 maja 2022

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz została upamiętniona w kościele farnym w Rzeszowie, w którym 9 maja 1906 r. otrzymała sakrament chrztu świętego

W Rzeszowie, w obecności rodziny ora dr hab. Dariusza Iwaneczko, dyrektora IPN Oddział w Rzeszowie została odsłonięta tablica poświęcona Natalii Tułasiewicz, patronce nauczycieli polskich.

Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w rzeszowskiej farze, gdyż tutaj 9 maja 1906 r. otrzymała sakrament chrztu świętego. Natalia Tułasiewicz urodziła się w Rzeszowie w 1906 roku. Była polonistką, poetką. Przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała własnej drogi ku świętości. Podczas II wojny światowej w niemieckich obozach, w których przebywała, realizowała posługę religijno-społeczno-oświatową. Zginęła w 1945 r. w obozie w Ravensbrück. Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 roku w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Po Mszy świętej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się także konferencja zatytułowana „Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz”, którą honorowym patronatem objęła Pierwsza Damy RP Agata Kornhauser-Duda.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • 10:00 uroczysta Msza święta pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Wątroby, ordynariusza diecezji rzeszowskiej z poświęceniem i odsłonięciem tablicy bł. Natalii Tułasiweicz w kościele pw. św. Wojciecha i Stanisława biskupów przy Placu Farnym 5 w Rzeszowie. 
  • 12:00 Konferencja „Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz” objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser- Dudy. 

WYSTĄPIENIA:

  • ​​​​​Twórczy entuzjazm w przyszłości wokół siebie rozpromienię. Świadectwo – Natalia Tułasiewicz - Wala
  • Być w awangardzie według bł. Natalii – walka o „nowe oblicze świata” przez odnowę katolicyzmu – prof. dr hab. Barbara Judkowiak UAM w Poznaniu
  • Język w pismach bł. Natalii Tułasiwicz. Moc słowa – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg UR
  • Natalia doświadczenie moralności – dr hab. Teresa Grabińska prof. AWL Wrocław 
  • 15:00 Podsumowanie, wystąpienia zaproszonych gości
  • 15:30 zakończenie konferencji

Arkusz rejestracyjny dla osób, które będą chciały wziąć udział w konferencji stacjonarnie (liczba miejsc ograniczona): https://ko.rzeszow.pl/app/open/tulasiewicz/konferencja
Transmisja online konferencji: https://ko.rzeszow.pl/tulasiewicz.php

Natalia Tułasiewicz (1906-1945) – polonistka, nauczycielka, poetka, była osobą nieprzeciętną, entuzjastką słowa i czynu. Chłonna wiedzy, świata, ludzi, kochająca przyrodę i podróże, zafascynowana kulturą, sztuką, muzyką, przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała swej własnej drogi ku świętości.

W czasie II wojny światowej, w 1943 r. wyjechała jako pełnomocnik - emisariusz Rządu Londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by wśród pracowników przymusowych pełnić posługę religijno-społeczno-oświatową. Zdekonspirowana w 1944 roku, po przesłuchaniach w Kolonii została odesłana z wyrokiem śmierci do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Schorowana i mocno osłabiona nie dotrwała do końca wojny. W Wielki Piątek 30 marca 1945 r. podczas ostatniej selekcji w obozie zakwalifikowano ją do stracenia, a 31 marca 1945 r. została zagazowana. Było to na miesiąc przed wyzwoleniem obozu przez Armię Czerwoną.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1992 r. we Włocławku a swój finał miał w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Aktu beatyfikacji 108 polskich męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie II wojny światowej (wśród których znalazła się również Natalia Tułasiewicz), dokonał papież Jan Paweł II.

W listopadzie 2021 r. we Wrocławiu odbyła się konferencje, która zaowocowała złożeniem na ręce abp. Stanisława Gądeckiego wniosku o to, by Natalia Tułasiewicz została ustanowiona patronką polskich nauczycieli.  Pomysł ten wyszedł od różnych organizacji nauczycielskich. Wielu nauczycieli odnajduje w niej wzór do naśladowania. Najczęściej utożsamiają się z jej poczuciem piękna i umiłowaniem kultury, ale przede wszystkim z pędem do zdobywania wiedzy oraz z taką postawą nauczyciela, który ma świadomość kształtowania przyszłego pokolenia. Natalia takie wartości młodzieży przekazywała.

Tablica upamiętniająca bł. Natalię Tułasiewicz została sfinansowana ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. 

Organizatorami uroczystości byli: Podkarpacki Kurator Oświaty w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim, Stowarzyszeniem Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Duszpasterstwem Nauczycieli Diecezji Rzeszowskiej. 

Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio Rzeszów oraz Nowiny. 

do góry