Nawigacja

Aktualności

Gra terenowa „Żywe Muzeum” – Rzeszów, 2-3 grudnia 2021 r.

„Żywe Muzeum” w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Organizatorami edukacyjnego przedsięwzięcia „Żywe Muzeum” byli:  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.

Projekt „Żywe Muzeum” skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego, a odbywał się w dniach 2-3 grudnia 2021 r. Celem projektu było popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z wprowadzeniem stanu wojennego, powstaniem NSZZ „Solidarność”, upowszechnianie miejsc historycznych związanych z lokalną społecznością oraz prezentowanie treści historycznych w nowoczesnej formie. Grupy zorganizowane tj. uczniowie wraz z nauczycielami, poruszali się po terenie Rzeszowa korzystając z mapek z naniesionymi stanowiskami tj.:

1) Dawny Dom Kolejarza przy Placu Ofiar Getta (obecnie Uniwersytet Rzeszowski).
2) Zamek Lubomirskich w Rzeszowie
3) Pomnik Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim Rynku
4) Kościół Farny
5) Pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego i członków IV Zarządu WiN
6) Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (budynek przy ul. Szopena 23)
7) Bazylika Mniejsza i Klasztor OO. Bernardynów.

Na tych stanowiskach uczniowie spotkali się z bezpośrednimi świadkami wydarzeń, wysłuchali wywiadów, obejrzeli wystawy i filmy. Po przebytej trasie, uczestnicy zobowiązani byli otrzymany na starcie i wypełniony kupon wrzucić do urny w siedzibie IPN. One będą brały udział w losowaniu nagród indywidualnych i zbiorowych.
Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona w dniu 9 grudnia 2021 r. na stronie internetowej www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

W Żywym Muzeum wzięło udział 554 uczniów wraz z nauczycielami z 18 szkół , 9 z Rzeszowa i 9 z regionu rzeszowskiego.

Szkoły w Rzeszowie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości, III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 32,

Szkoły w terenie:

Szkoła Podstawowa w Wiercanach, Szkoła Podstawowa w Mogielnicy, Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa w Lutoryżu, Szkoła Podstawowa w Racławówce, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim

Patronat honorowy nad projektem „Żywe Muzeum” objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego

Patronat medialny sprawowali: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrekcjom szkół, nauczycielom i uczniom za bardzo liczny udział w „Żywym Muzeum”.

Szczególne podziękowania składamy osobom na stanowiskach Żywego Muzeum tj. działaczom „Solidarności”- Paniom: Wandzie Minickiej-Wojturskiej, Bogusławie Budzie, Teresie Łebek, Grażynie Skawinie i Panu Marianowi Irzykowi oraz Jakubowi Izdebskiemu, naczelnikowi OBEN IPN w Rzeszowie wraz z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej.

W dniu 7 grudnia 2021 r. obradowała Komisja Konkursowa powołana w celu rozstrzygnięcia projektu edukacyjnego „Żywe Muzeum” zorganizowanego z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

W skład jury weszli:
1.    Jakub Izdebski
2.    Bogusława Buda
3.    Grażyna Skawina
4.    Maciej Rędziniak

W „Żywym Muzeum” wzięło udział 554 uczniów wraz z nauczycielami z 18 szkół podstawowych i ponadpodstawowych tj. 9 z Rzeszowa i 9 z województwa podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem jury przydzieliło następujące nagrody: 
Nagrody zbiorowe:

  • nagrodę zbiorową ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dla  szkoły z terenu Rzeszowa, której uczniowie najliczniej uczestniczyli na trasie „Żywego Muzeum” otrzymało I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
  • nagrodę zbiorową ufundowaną przez NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie dla szkoły spoza Rzeszowa, której uczniowie najliczniej uczestniczyli na trasie „Żywego Muzeum” otrzymał Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim.

Komisja Konkursowa w drodze losowania wyłoniła uczniów, którzy otrzymali: 
Nagrody indywidualne:

1.  Emilia Maciołek  – I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
2.  Karolina Wójcik – Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
3.  Emilia Araszkiewicz  – Szkoła Podstawowa w Wysokiej
4.  Julia Mularz – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie
5.  Michał Medrygał  – Szkoła Podstawowa w Wiercanach
6.  Wiktoria Dymnicka – Szkoła Podstawowa w Racławówce
7.  Adrian Lin  – Szkoła Podstawowa w Lutoryżu
8.  Marcin Machlik  – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach
9.  Patrycja Szewczyk – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie
10.  Łucja Kocur  – Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
11.  Michalina Bazan – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie
12.   Natalia Kawalec  – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Mielcu
13.   Kamila Migacz – III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
14.   Szymon Kasperkowicz – Szkoła Podstawowa Nr 32 w Młodzieżowy Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie
15.   Bartosz Nawojski – Zespół Szkół w Wysokiej

Nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego:
1.    Patryk Pietrucha  – Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
2.    Julia de Tournelle  – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie
3.    Magdalena Szpunar  – Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski:
1.    Patryk C’ani  – Szkoła Podstawowa w Wiercanach
2.    Weronika Kozimor  – Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
3.    Natalia Gorzelnik  – I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

W zawiązku z pandemią i związanymi z nią obostrzeniami sanitarnymi organizatorzy podjęli decyzję, że nie odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu. Nagrody zostaną doręczone do szkół w terminie po 15 grudnia 2021 r. Wszystkim uczestnikom i osobom wyróżnionym gratulujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

do góry