Nawigacja

Aktualności

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie zaprosiła nauczycieli i pracowników oświaty na obchody 40. rocznicy powstania związku

19 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyły się obchody 40. rocznicy powstania Związku Zawodowego NSZZ Solidarność”, w którym są zrzeszeni nauczyciele i pracownicy oświaty i wychowania. 

W programie m.in. dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wygłosił prelekcję, w której przypomniał historię powstania i znaczenia Solidarność - pierwszej niezależnej, masowej i demokratycznej organizacji w krajach bloku sowieckiego. Podkreślał, że wyjątkowość Solidarności” z lat 1980-1981 polegała miedzy innymi na trudności jej zdefiniowania przy pomocy klasycznego zestawu pojęć, którymi posługują się socjologowie i historycy. Gdyż jest to niewątpliwie regionalny, rewolucyjny ruch społeczny o patriotycznym charakterze, który jako kolejne powstanie narodowe obalił istniejący ustrój. Narodziny Solidarności” w 1980 r. były jedną z dwóch najważniejszych cezur w dziejach PRL. Tak jak przełom 1956 r. zakończył nad Wisłą próbę budowy systemu totalitarnego, tak fala strajków z lata 1980 r. zamknęła tę właśnie fazę i zapoczątkowała schyłek państwowości komunistycznej. Nieodwracalne były też zmiany w świadomości społecznej, a Solidarność” była niezbędnym komponentem transformacji ustrojowej z 1989 r. i najistotniejszym czynnikiem, który doprowadził do odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Podczas obchodów zaprezentowano książkę 40 lat Solidarności Oświaty i Wychowania w regionie rzeszowskim, wręczono złote i srebrne odznaki zasłużonym pracownikom oświaty i sekcji związku. 

Wręczono także instytucjom wspierającym edukację i oświatę pamiątkowe statuetki, jedną z nich otrzymał Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, statuetkę odebrał dr Dariusz Iwaneczko dyrektor oddziału. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

do góry