Nawigacja

Aktualności

Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

W 2020 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie przygotowało trzy nowe wystawy.

Aktywność Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie skupia się na aspektach działalności edukacyjnej. W pierwszym rzędzie pracownicy odpowiadają za opracowywanie i prezentację wystaw historycznych oraz prowadzenie związanych z nimi wykładów i lekcji muzealnych. Placówki oświatowe chętnie wypożyczają wystawy poświęcone zbrodni katyńskiej i wprowadzeniu stanu wojennego czy innym przygotowanym przez lata działalności. Jednak śmiało można zaznaczyć, iż najpopularniejszą wystawą jest ta przygotowana w 2013 r. „Symbole naszej historii”. Cieszy się niezmiennym zainteresowaniem szkół. Ekspozycje Oddziału IPN W Rzeszowie prezentowane są nie tylko w szkołach, bibliotekach, czy muzeach, ale często mają charakter plenerowy i można je zobaczyć na głównych placach i ulicach podkarpackich miast i miasteczek, a nawet na koronie zapory wodnej w Solinie. 

W 2020 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej przygotowało trzy nowe wystawy:

 • Wystawa stała „Niemiecka okupacja Jarosławia. Pamięć ofiar niemieckiego terroru” powstała w  80. rocznicę pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz, w którym wywiezieni zostali również mieszkańcy ziemi jarosławskiej, a wśród nich uczniowie Szkoły Budowlanej. Jest ona prezentowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 2. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy i Jarosławskim Stowarzyszeniem „Ocalić przeszłość dla przyszłości”. Najważniejsze zagadnienia opisane na panelach przypominają o latach niemieckiej okupacji Jarosławia, terrorze skierowanym przeciwko ludności polskiej oraz pamięci o ofiarach.

 • Wystawa „Niemiecka okupacja Jarosławia. Pamięć ofiar niemieckiego terroru”.
  Wystawa „Niemiecka okupacja Jarosławia. Pamięć ofiar niemieckiego terroru”.

 

 • Wystawa „Tu rodziła się Solidarność” była pierwszą z cyklu 53, którą uroczyście zainaugurowano w Mielcu, gdzie 1-2 lipca 1980 r. na WSK-PZL  doszło do pierwszych strajków przeciwko władzy komunistycznej. Powstała z okazji 40. rocznicy powstania „Solidarność” i ukazuje masowe strajki z lipca, sierpnia i września 1980 r. Składa się z części ogólnopolskiej i części regionalnych dokumentujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych państw komunistycznych na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego – od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez „Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. 

 • Wystawa „Tu rodziła się Solidarność”
  Wystawa „Tu rodziła się Solidarność”

 

 • Wystawa „Józef Piłsudski i  Symon Petlura twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku”. Ekspozycja przedstawia wciąż mało znany aspekt walk o Niepodległość i granice Rzeczpospolitej przez pryzmat życia dwóch mężów stanu: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlurę. Zawarty przez tych dwóch polityków i wojskowych sojusz polsko-ukraiński z 1920 r., pozwolił zakończyć krwawy konflikt polsko-ukraiński, toczony od 1918 r. i umożliwił wspólną walkę z Rosją bolszewicką. Autorem wystawy jest dr hab. Stanisław Sępień – znawca stosunków polsko-ukraińskich i biograf Petlury, redaktorem Jacek Magdoń pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, za opracowanie graficzne odpowiadał Karol Czechowicz z OBEN w Rzeszowie. Prace nad wystawą, opartą na materiałach źródłowych znajdujących się m.in. w Polsce, Ukrainie i Francji,  trwały ponad rok. Celem wystawy, która będzie dostępna w Polsce i na Ukrainie, jest kontynuacja procesu przywracania pamięci historycznej, zniszczonej przez system komunistyczny.

 • Wystawa „Józef Piłsudski i Symon Petlura twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku”.
  Wystawa „Józef Piłsudski i Symon Petlura twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku”.

 

Powstały również banery prezentowane na budynku siedziby Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18. Pierwsze banery zwiastujące obchody 100. rocznicy zwycięstwa nad Rosją bolszewicką, kolejne  przypominające o obchodach 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
 • Banery zwiastujące obchody 100. rocznicy zwycięstwa nad Rosją bolszewicką
  Banery zwiastujące obchody 100. rocznicy zwycięstwa nad Rosją bolszewicką
 • Banery przypominające o obchodach 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
  Banery przypominające o obchodach 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
 
W wyniku współpracy IPN Oddział w Rzeszowie i Archiwum Państwowego w Rzeszowie zorganizowana została wystawa prac fotograficznych konkursowych Zachować dla przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci”.
 • Plakat konkursowy „Zachować dla przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci”
  Plakat konkursowy „Zachować dla przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci”

 

do góry