Nawigacja

Aktualności

O „Korzeniach totalitaryzmu” w Paszczynie, Pustkowie i Bliźnie

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, poświęcone genezie dwóch XX-wiecznych zbrodniczych systemów: komunizmu i nazizmu. Zajęcia dla nauczycieli z województwa podkarpackiego odbyły się w Paszczynie, Pustkowie i Bliźnie, na terenie dawnego niemieckiego obozu i poligonu SS, użytkowanego później (od 1944 r.) także przez wojska sowieckie i NKWD.

Pierwsza część szkolenia rozpoczęła się w 2 października 2020 r.  zwiedzaniem Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, połączonej z prelekcjami opiekunów ekspozycji: Mariana Matkowskiego i Łucji Szumańskiej. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów pracy na przykładzie tych działających w okresie II wojny światowej w rejonie Pustkowa. Na Górze Śmierci oddano hołd pomordowanym przez nazistów więźniom. Następnie udano się do Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu, gdzie odbyły się wykłady i warsztaty na temat korzeni komunizmu i nazizmu, przeprowadzone przez dr Edytę Adamczyk-Plutę z Oddziałowego Biura Lustracyjnego oraz dra Jacka Magdonia z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.

Druga część odbyła się w Parku Historycznym Blizna koło Ostrowa w dniu 15 października br. Zajęcia rozpoczęto zwiedzaniem ekspozycji muzealnej, upamiętniającej gehennę wysiedlonej ludności cywilnej, więźniów obozu z Pustkowa (Komando Blizna) i żołnierzy Armii Krajowej, na terenie poligonu niemieckich broni „V”, którą poprowadziła Renata Rusin. W dalszej części problematykę totalitarnych korzeni nazizmu, w formie wykładowej i warsztatowej, przedstawili pracownicy rzeszowskiego Oddziału IPN dr Mirosław Surdej (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych), Katarzyna Kyc (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej) oraz dr Jacek Magdoń (OBEN). Do tematyki korzeni komunizmu nawiązała w swoim wystąpieniu Łucja Szumańska z Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu.

 

Wykłady, prelekcje i warsztaty na temat „Korzeni totalitaryzmu”, poprowadzone przez specjalistów z tego zakresu, podpowiedziały, jak uczyć o tych niełatwych sprawach w szkołach podstawowych i średnich. Nauczyciele pod kierunkiem edukatorów i muzealników zapoznali się z licznymi tekstami źródłowymi, materiałami ikonograficznymi oraz multimediami przedstawiającymi ideologię i praktykę ustrojów totalitarnych. W odniesieniu do historii regionalnej, zwiedzili miejsca zbrodni i miejsca pamięci narodowej na terenie powiatów: dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego, które wciąż mało znane, powinny stać się celem wycieczek szkolnych i zajęć dydaktycznych prowadzonych także na wolnym powietrzu. Koordynatorem szkolenia w Oddziale IPN w Rzeszowie był Jacek Magdoń. Z ramienia współorganizatorów, przedsięwzięcie koordynowali: Marian Matkowski z Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu i Jadwiga Łomnicka  - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce.

Zobacz również:

Fot. Jacek Magdoń i Marian Matkowski

do góry