Nawigacja

Aktualności

Nowe upamiętnienia Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie

Zakończone zostały prace upamiętniające Polaków ratujących Żydów w Pstrągowej gmina Czudec i Polaków wywiezionych na Syberię przez sowietów w 1945 r. z miejscowości Harta gmina Dynów. 

Tablica w Harcie pamięci Mieszkańców Harty i aresztowanych przez NKWD w marcu 1945 r. i deportowanych na Sybir do katorżniczej pracy w łagrze Bajdajewka k. Nowokuźniecka w obwodzie kemerowskim ZSRS. 

 

 

Tablica w Pstrągowej pamięci Feliksa i Anieli Chmielów, Marii Wiater, Anny Drozd zamieszkałych w Pstrągowej oraz  ks. Mieczysława Lachora wikariusza w Pstrągowej, którzy podczas II wojny światowej,  mimo grożącej im kary śmierci ze strony okupanta niemieckiego nieśli pomoc żydowskim bliźnim: Majerowi Jassem, Majce Jassem, Stanisławowi Jassem, Wandzie Markut, Krystynie Markut. 

 

 

Tablice pamiątkowe powstały dzięki staraniom i sfinansowaniu przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa są częścią zaplanowanych na ten rok działań. 

Fot. Piotr Szopa

do góry