Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Dla nauczycieli

Akademia Historii Najnowszej 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „ŚLAD” zapraszają nauczycieli na cykliczne spotkania w ramach Akademii Historii Najnowszej.

Akademia Historii Najnowszej – to ciekawa propozycja serii zajęć dla nauczycieli – wychowawców (niekoniecznie historii!). Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej z udziałem cenionych specjalistów z historii najnowszej oraz części warsztatowej, metodycznej, która pomoże wykorzystać wiedzę w nauczaniu. Wykorzystywane będą teki edukacyjne wydane przez IPN. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowanych jest 6 czterogodzinnych spotkań. Nabór nauczycieli prowadzony jest oddzielnie na każde spotkanie, które stanowi zamkniętą całość. Szczegóły na bieżąco na stronach PCEN, IPN i RSPH „ŚLAD”.

Kontakt:

PCEN-Urszula Szymańska-Kujawa, tel. 13 432 00 57
e-mail: ukujawa@pcen.pl

IPN-Zenon Fajger, tel. 17 867 30 32
e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Warsztaty metodyczne

Warsztaty metodyczne, dotyczące różnych tematów z historii najnowszej, organizowane są przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Warsztaty odbywają się co miesiąc. Pracownicy IPN prowadzą zajęcia z zaproszoną grupą uczniów, następnie odbywa się część warsztatowa związana z wymianą doświadczeń w oparciu o obserwowane zajęcia i przekazane nauczycielom materiały edukacyjne. Szczegółowa tematyka i terminy podawane są przez POEN, który też przyjmuje zgłoszenia.

Konferencje  i warsztaty  mogą  być  organizowane  przez instytucje samorządowe, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły, biblioteki itp. po uzgodnieniu terminu i szczegółowego programu z OBEP.

Zapraszamy również nauczycieli na organizowane przez IPN konferencje naukowe i wykłady otwarte. Informacje o tematyce  i terminach  ukazywać  się  będą  na  stronie internetowej IPN: www.ipn.gov.pl.

Osoby, które chciałyby być informowane na bieżąco pocztą elektroniczną, prosimy o przysłanie e-maila z taką prośbą na adres e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

do góry