Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Projekty edukacyjne regionalne

Cykl spotkań „Twarzą w twarz z historią”

W siedzibie rzeszowskiego Oddziału IPN organizowane są spotkania ze świadkami historii. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z ludźmi, którzy uczestniczyli w ważnych wydarzeniach z naszej przeszłości, uczniowie nie tylko dowiadują się o nieznanych szczegółach wydarzeń, ale mogą również poznać poglądy, uczucia i motywacje osób zaangażowanych w opisywane na kartach podręczników procesy.

Szczegółowe informacje o tematyce i terminach będą ukazywać się na bieżąco na stronie internetowej IPN pod adresem:http://rzeszow.ipn.gov.pl/

Koordynator projektu:
Maciej Rędziniak, tel. 17 867 30 32
e-mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl


„Pamiętamy”

Od grudnia 2011 r. regularnie gościmy na antenie Radia Via. Co dwa tygodnie, w środę o godzinie 16.40 można usłyszeć w prowadzonej „na żywo” audycji rozmowy o historii najnowszej. Z historykami rzeszowskiego Oddziału IPN rozmawia Izabela Fac.

Koordynator projektu:
Maciej Rędziniak, tel. 17 867 30 32
e-mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl


„Ferie z IPN”

Podczas ferii zimowych zapraszamy maturzystów na cykl warsztatów, prowadzonych przez pracowników IPN – poświęcony zagadnieniom z historii najnowszej.

Dla młodszych miłośników historii organizujemy zajęcia w formie zabawowej, w tym rozgrywki z wykorzystaniem edukacyjnych gier planszowych wydawanych przez IPN. Szczegółowe informacje o tematyce i terminach będą ukazywać się na bieżąco na stronie internetowej IPN pod adresem: http://rzeszow.ipn.gov.pl/.

Kontakt:

Zenon Fajger, tel. 17 867 30 32
e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Maciej Rędziniak, tel. 17 867 30 32
e-mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl


„Lato z IPN”/„Wakacje z IPN”

W ramach „Lata z IPN” pracownicy OBEP IPN w Rzeszowie przygotowują ofertę zajęć dla dzieci pozwalającą na poznawanie najnowszej historii Polski w „wakacyjnych” formach.

Propozycja adresowana jest do placówek letniego wypoczynku dla dzieci, chcących w swoim programie umieścić również elementy edukacji historycznej, patriotycznej, regionalnej. W tej formie edukację patriotyczną połączono z zabawą, w której mogą wziąć udział nawet najmłodsze dzieci.

Stałym elementem tego projektu jest nasza obecność na kolejnych turnusach kolonii dla dzieci organizowanych w Ośrodku „Caritas” Diecezji  Rzeszowskiej  w Myczkowcach. W odbywających się tutaj wakacyjnych zajęciach rokrocznie uczestniczy ok. 1500 dzieci.

Grupy przebywające w Rzeszowie zapraszamy do odwiedzin IPN, proponujemy zajęcia w terenie: spacery historyczne lub gry tere- nowe w centrum miasta. Szczegółowe informacje o tematyce i ter- minach będą ukazywać się na bieżąco na stronie internetowej IPN pod adresem: http://rzeszow.ipn.gov.pl/.

Kontakt:

Zenon Fajger, tel. 17 867 30 32
e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Maciej Rędziniak, tel. 17 867 30 32
e-mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl


Debaty oksfordzkie

www.pamiec.pl/debaty

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Debaty oksfordzkie są formą poszerzenia i pogłębienia wiedzy, jak również zainteresowania młodzieży historią Polski XX wieku. Tezy debat dotyczą problemów, które mogą wzbudzać wiele emocji, są żywo komentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne. Równo- rzędnym celem jest przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy mają możliwość nauczyć się patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

W Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zmierzą się zwycięzcy turniejów regionalnych. Więcej informacji o projekcie oraz pełna lista turniejów regionalnych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie www.pamiec.pl/debaty.

Szkoły zainteresowane udziałem w turnieju lub zorganizowaniem debaty prosimy o kontakt:

Jakub Izdebski, tel. 17 867 30 30
e-mail: jakub.izdebski@ipn.gov.pl

Koordynator projektu:
Anna Skiendziel – tel. 32 207 03 13
anna.skiendziel@ipn.gov.pl

do góry