Nawigacja

Aktualności

Kolejne spotkanie w Przystanku Historia Przemyśl poświęcone postawie Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej – Przemyśl, 10 stycznia 2019

10 stycznia 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu odbyło się spotkanie w ramach „Przystanek Historia Przemyśl”. Dr hab. Elżbieta Rączy - historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła młodzieży referat pt. „Postawy Polaków wobec ludności Żydowskiej w czasie Holokaustu”.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja wystawy pt. „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”, którą będzie można zobaczyć do 17 stycznia 2019 r. w godzinach pracy przemyskiego muzeum.

Składają się na nią plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami ukazujące działania Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady zarówno w sposób zorganizowany np. działalność „Żegoty”, jak też indywidualny. Obok sylwetek osób represjonowanych za tę pomoc przez niemieckich okupantów, wystawa dokumentuje wysiłek Polaków ratujących Żydów poza granicami kraju, rolę duchowieństwa, powojenne kontakty ocalonych i ich dobroczyńców oraz losy ukrywanych przez Polaków dzieci żydowskich. Pozwala lepiej zrozumieć znaczenie honorowego tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ilustrują ją dokumenty i fotografie, pokazujące, w jaki sposób Polacy pomagali skazanym na zagładę Żydom m.in. dostarczając żywność i lekarstwa do gett i obozów pracy, organizując uciekinierom kryjówki w swoich domach, pomagając zdobyć dokumenty niezbędne do przeżycia po tzw. aryjskiej stronie, ułatwiając ucieczkę z okupowanego kraju. Przypomina też o roli, jaką odegrała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, której przedstawicielami byli między innymi Irena Sendlerowa i Władysław Bartoszewski.

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu badawczego „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Autorką scenariusza wystawy jest dr hab. Elżbieta Rączy, a konsultantem merytorycznym - dr Aleksandra Namysło. Na ekspozycji wykorzystano między innymi zbiory IPN oraz Instytutu Yad Vashem.

Fot. Jakub Izdebski (IPN Rzeszów)

do góry